فهرست
پسران چاق برانکو!
پسران چاق برانکو!

پسران چاق برانکو!

آی‌اسپورت- حاﻻ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﻤ‌ﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻧﮑﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺳﺮﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﯾﺎﺱ ﺁﻟﻮﺩ، ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮﺍﻧﮑﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﮑﺎ ﺷﺪﻩ. ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺭﻭﺡ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺭﺳﯿﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﮐﺎﺳﺘﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﺗﯿﻤﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺑﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﻞ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮﺍﻧﮑﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﻩ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻟﯿﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺑﯽ ﺷﺎﺥ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ "ﺭﯾﯿﺲ" ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽِ ﺑﺮﺍﻧﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻧﺶ . ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺖ، ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﮐﯿﻨﻪ انباشته ﺷﺪﻩ.

۱۳۹ ۲۸  
آی اسپورت
2017-02-05 18:43:00
نظر دهید

۲۸ نظر
مصی
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۵
فوق العاده بود مخصوصا جمله اخر
محمد
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۰۲
آقای مازیار
امروز قصد نداشتم کامنتی بزارم و می خواستم فقط از بردن تیمم پس از حملات ناجوانمردانه ی انسان هایی کوچک اما خود بزرگ بین، لذت ببرم. اما این مطلب آنقدر زیبا بود که انگشتانم را برای روی کیبورد به حرکت درآورد تا از تو تشکر کنم، تویی که موهای سپیدت نشان دهنده پختگی ات می باشد. البته هر موی سپیدی نشان از پختگی نیست، چون آدم هایی در این فوتبال هستند که بارها پیر شدنشان و موی سپیدشان را به رخمان کشیده اند، اما هیچوقت بابت پول هایی که برای نبودن هایش گرفته اند، از ما تشکر نکرده است.
به امید آن روزی که تیم ملی متعلق به ملت باشد، نه متعلق به انسان های خودشیفته و پارانوئید
به امید آن روزی که تیم ملی مربی در شان خودش و در شان این ملت داشته باشد، مربی با ادب و نزاکت برانکو و دانش کونته
مینا اسدی
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳
به امید آن روزی که آنقدر سطح فرهنگ من و شما بالا بره که مثل آفتاب پرست رنگ عوض نکنیم و به خاطر یک رنگ خاص جلوی تیم ملی نایستیم. امیدوارم رنگ سپید موهای برانکو همیشه برای شما، خودم و سایر هوادارن قابل احترام باشد نه فقط همین امروز و در این برهه زمانی که برنده ایم.

به امید آن روز که به طرز فکر مربی تیم ملی احترام بگذاریم.
به امید آن روز که ارزش چیزهایی که داریم را بدانیم
به امید ان روز که افتخارات گذشته امان با مربی فعلی تیم ملی را از یاد نبریم
به امید آن روز که بفهمیم که ادب و نزاکت زمانی ارزش پیدا میکند که به قصد تخریب نباشد
به امید آن روز که اگر برانکو مربی تیم رقیب هم باشد، باز هم از اون حمایت کنیم نه اینکه چون مربی تیم مورد علاقه ماست از اون حمایت میکنیم

به امید آن روز که عاشق ثبات و اقدار باشیم
حمید
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۵
همیشه یادت باشه مینا خانم مهمه که یک مطلب پر از واژه های قشنگ باشه اما مهمتر اینه که انصاف درش رعایت شده باشه. نمی دونم پرسپولیسی هستی یانه. اگر نباشی توی این دعواها فقط یک نگرانی دارنی و اون هم تیم ملیه ولی اگر پرسپولیسی باشی اونوقته که دو تا نگرانی داری: پرسپولیس و باز هم تیم ملی! و اونوقته که میتونی هر دو طرف ماجرا رو درک کنی! فکر نکن که ما پرسپولیسی ها فقط به خاطر پرسپولیس از کی روش انتقاد می کنیم نه یه بخش مهمیش به خاطر خود تیم ملیه! نه این که با صحبت محمد موافق باشم که ظاهرا ترجیح میده در کی روش از تیم ملی بره! نه! اتفاقا من دوست دارم کی روش در تیم ملی بمونه! ولی این به معنی حمایت بی قید و شرط و خارج کردنش از دایره نقد نیست. کاری که به نظرم شما داری انجامش میدی!
ایمان
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱
خانم اسدی جمله آخر متن برای شما نوشته شده...
لطفا با دقت بخونیدش
۴
حمید
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۶
در جواب خانم اسدی،
1.نمی دانم چرا رفتارهای عجیب، غیرقابل باور، و غیر حرفه ای کیروش را به پرسپولیس ربط می دهید، چرا جو را به این سمت می برید که یا باید طرفدار کی روش بود یا پرسپولیس، چرا اسیر بازیی می شویم که کی روش هوشمندانه در پیش گرفته است؟ مشکل ما (یا بهتر است جمع نبندم و بگویم من) با رفتار کی روش است، و اتفاقا به رنگ و پرسپولیس ربطی ندارد، کی روش به تیم ملی ما، به شعور ما، به همه ما توهین می کند. کی روش به تیمی بی احترامی می کند که مسئول آن تیم نیز خود اوست.
2.خانم اسدی، فقط برای یک لحظه، یک لحظه تصور کنید حرف های و واکنش های کیروش را از فردی چون مایلی کهن، قلعه نوعی، فرکی، و ... می دیدید، واقعا می توانستید او را تایید کنید؟
3.چرا ما به حرف هایی که گفته می شود فکر نمی کنیم و فقط به گوینده نگاه می کنیم، اگر کی روش را قبول داشته باشیم، دیگر برایمان مهم نیست که او چه می گوید، هر چه بگوید را بی هیچ تاملی می پذیریم و برعکس اگر کسی را قبول نداشته باشیم، به حرف هایش فکر هم نمی کنیم، هر چه بگوید اشتباه است.
اگر تایید نکردن حرف های اشتباه آدم هایی که من دوستشان دارم، نشانه ای از آفتاب پرست بودن است، بله، شخصا یک آفتاب پرستم و به آفتاب پرست بودن افتخار هم می کنم.
محمد
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۸
با سلام خدمت شما خانم بزرگوار که بنده را نیازمند ارتقای فرهنگی دانسته ای، نمی دانم این خود فرهنگ مداری است یا بی فرهنگی
اما یک خواهش:
لطفا چند مورد از افتخارات تیم ملی با مربی فعلی اش را نام ببر
افتخار به معنی جام و مقام
majid22
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۳۸
خانم اسدی شما واقعا در صحبت های مربی تیم ملی ادب و ثبات دیدی؟این تیم ملی شده ملک شخصی یک ادم پریشان حال و شما چون از برانکو (بخونید پرسپولیس) بدت میاد میگی ما داریم به خاطر رنگ جلوی مربی تیم ملی وای میسیم.نخیر ماهم میفهمیم کی بده کی خوب.این اقا دنبال اینه اخراجش کنن تا پولشو کامل بگیره.تیم ملی زمانی تیم ملی هست که از همه ایران باشه نه چون این اقا با برانکو مشکل داره بازیکنای پرسپولیس که فرزند این کشورن دعوت نشن.ایشون با قلعه نویی و ژوزه و عزیزی و مایلی کهن و برانکو و کریمی و خیلی های دیگه مشکل داره پس حتما ی داستانی هست.شما منم قبول نداری یک سر به پست های مهدوی کیا بزن در صفحه مجازیشون تا بفهمی.امیدوارم امثال اقای مهدوی کیا و کریمی واسه شما حجت باشن.موفق باشید
فرزاد مهریار
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸
فکر رفتن برانکو به تیم ملی را از سر بیرون کنید . جانشین احتمالی کیروش باید یک مربی بزرگ لااقل در حد خود کیروش باشه . بعد هم نباید به خاطر تیم ملی ، پرسپولیس رو خراب کرد . هرچند هنوز کورسوی امیدی دارم که عالیجناب کیروش به خاطر ما مردمی که هم او و هم برانکو رو دوست داریم ، صلح کنه...
۷ ۱
هواداران متوهم!
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۲۰
اتفاقا نگرانی ما از اینه که یه وقت بعد کیروش بیان سراغ برانکو و ما مجبور شیم بخاطر تیم ملی یه مربی ممتاز و با شخصیت رو از دست بدیم
۷
فرحان روستای خسروی عربخانه بیرجند
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱
یكی از نشانه های آخرالزمان این هست كه منتقدین سینما هم در سایت تخصصی مطلب می نویسند. اینجانب مایلم مسعود فراستی و همفكرانش و مجید اسلامی و همفكرانش در این سایت وزین مطلب بنویسند. احمدرضا معتمدی فیلسوف سینما هم بشدت فوتبالی هستند.
من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱
واقعا نمي فهمين جناب نويسنده؟ يا نفهميدن رو ترجيح مي ديد؟

واقعا يادتون رفته كه برانكو اولين نفري بود كه فرمود ، بازيكنان پرسپوليس بعد از بازكشت از اردوي تيم ميلي ٣ كيلو اظافه وزن دارن يا حافظه تون مثل ماهي گُلي مي مونه؟

سطح خودم رو بايين مي ارم اگه بيشتر از اين واقعا ها بنويسم

بزركترين دروغي كه هر روز و هر روز تو سراسر كشور پخش مي شه

مردم با فرهنگو با شعور و ... ايران زمنيه

فقط كافي هواداراي تيم هاي ايراني رو با هواداراي تيم هاي خارجي، مقايسه كنيم

شغل هاشون ، در امد هاشون، و و و

شاد و پيروز و موفق باشيد

۲ ۱
در جواب من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۱۸
مردم تشخیص می دهند شما نفهم هستید یا بقیه... انصاف که ندارید دستکم مودب باشین وبابت اقتدار پرسپولیس نسوزید!
من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱
واقعا نمي فهمين جناب نويسنده؟ يا نفهميدن رو ترجيح مي ديد؟

واقعا يادتون رفته كه برانكو اولين نفري بود كه فرمود ، بازيكنان پرسپوليس بعد از بازكشت از اردوي تيم ميلي ٣ كيلو اظافه وزن دارن يا حافظه تون مثل ماهي گُلي مي مونه؟

سطح خودم رو بايين مي ارم اگه بيشتر از اين واقعا ها بنويسم

بزركترين دروغي كه هر روز و هر روز تو سراسر كشور پخش مي شه

مردم با فرهنگو با شعور و ... ايران زمنيه

فقط كافي هواداراي تيم هاي ايراني رو با هواداراي تيم هاي خارجي، مقايسه كنيم

شغل هاشون ، در امد هاشون، و و و

شاد و پيروز و موفق باشيد

۱
من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱
واقعا نمي فهمين جناب نويسنده؟ يا نفهميدن رو ترجيح مي ديد؟

واقعا يادتون رفته كه برانكو اولين نفري بود كه فرمود ، بازيكنان پرسپوليس بعد از بازكشت از اردوي تيم ميلي ٣ كيلو اظافه وزن دارن يا حافظه تون مثل ماهي گُلي مي مونه؟

سطح خودم رو بايين مي ارم اگه بيشتر از اين واقعا ها بنويسم

بزركترين دروغي كه هر روز و هر روز تو سراسر كشور پخش مي شه

مردم با فرهنگو با شعور و ... ايران زمنيه

فقط كافي هواداراي تيم هاي ايراني رو با هواداراي تيم هاي خارجي، مقايسه كنيم

شغل هاشون ، در امد هاشون، و و و

شاد و پيروز و موفق باشيد

۱
من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱
واقعا نمي فهمين جناب نويسنده؟ يا نفهميدن رو ترجيح مي ديد؟

واقعا يادتون رفته كه برانكو اولين نفري بود كه فرمود ، بازيكنان پرسپوليس بعد از بازكشت از اردوي تيم ميلي ٣ كيلو اظافه وزن دارن يا حافظه تون مثل ماهي گُلي مي مونه؟

سطح خودم رو بايين مي ارم اگه بيشتر از اين واقعا ها بنويسم

بزركترين دروغي كه هر روز و هر روز تو سراسر كشور پخش مي شه

مردم با فرهنگو با شعور و ... ايران زمنيه

فقط كافي هواداراي تيم هاي ايراني رو با هواداراي تيم هاي خارجي، مقايسه كنيم

شغل هاشون ، در امد هاشون، و و و

شاد و پيروز و موفق باشيد

۱
من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱
واقعا نمي فهمين جناب نويسنده؟ يا نفهميدن رو ترجيح مي ديد؟

واقعا يادتون رفته كه برانكو اولين نفري بود كه فرمود ، بازيكنان پرسپوليس بعد از بازكشت از اردوي تيم ميلي ٣ كيلو اظافه وزن دارن يا حافظه تون مثل ماهي گُلي مي مونه؟

سطح خودم رو بايين مي ارم اگه بيشتر از اين واقعا ها بنويسم

بزركترين دروغي كه هر روز و هر روز تو سراسر كشور پخش مي شه

مردم با فرهنگو با شعور و ... ايران زمنيه

فقط كافي هواداراي تيم هاي ايراني رو با هواداراي تيم هاي خارجي، مقايسه كنيم

شغل هاشون ، در امد هاشون، و و و

شاد و پيروز و موفق باشيد

من
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱
واقعا نمي فهمين جناب نويسنده؟ يا نفهميدن رو ترجيح مي ديد؟

واقعا يادتون رفته كه برانكو اولين نفري بود كه فرمود ، بازيكنان پرسپوليس بعد از بازكشت از اردوي تيم ميلي ٣ كيلو اظافه وزن دارن يا حافظه تون مثل ماهي گُلي مي مونه؟

سطح خودم رو بايين مي ارم اگه بيشتر از اين واقعا ها بنويسم

بزركترين دروغي كه هر روز و هر روز تو سراسر كشور پخش مي شه

مردم با فرهنگو با شعور و ... ايران زمنيه

فقط كافي هواداراي تيم هاي ايراني رو با هواداراي تيم هاي خارجي، مقايسه كنيم

شغل هاشون ، در امد هاشون، و و و

شاد و پيروز و موفق باشيد

الف
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۵
ملتی هستیم باهوش ؛ خیلی هم باهوش و خیلی زود می فهمیم باد از کدام سمت می وزد.
وقتی برانکو گفت بازیکنان چاق برمی گردند اهالی قلم و هواداران بینوا نشنیدند ولی حالا که کی روش به کنایه گفته از مهدوی کیا و کریمی ! گرفته تا راهبر و بی راه ؛ متلک بار کی روش می کنند.
چرا ؟ خصلت ما ایرانی هاست.
۳
Imna
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۰۴
چندین سال بعد آیندگان خواهند گفت تیمی در لیگ برتر ده هفته به پایان لیگ قهرمان شد . ‌. .پرسپولیس ...پرسپولیس.‌..پرسپولیس
بابک
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۲۴
آقای ژورناليست، يعنی نميدونی منظور کروش از اضافه وزن حرف خود برانکو بود
که به دروغ ميگفت بازيکنهاش چاق از اردوی تيم ملی برميگردن؟؟ حالا اصلاً اين تيمتون
قراره چکار کنه که يک صدم جام جهانی ارزش داشته باشه؟ بردن القراضه و مساوی با العين
يک هزارم جام جهانی هم ارزش داره؟... همون بهتر که شما برين پی کار خودتون و
حسابتون از تيم ملی جدا بشه. نماينده داشتن در تيم ملی لياقت ميخواد.
۳ ۱
هیس
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۱۸
125
منتقد
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۱۵
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺖ، ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﮐﯿﻨﻪ انباشته ﺷﺪﻩ.
دم وجود شما گرم
الف
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۲۸
جماعت طرفدار برانکو (نه پرسپولیس )؛ اصلا خدا را هم بنده نیستند .
بابا جان کی روش حرف برانکو را به کنایه گفت ای خدا!!

ولی دلهای پر کینه را خوب گفتی.
اگر تیم ملی خونه ی خاله نباشه خوب معلومه یه عده دلشان پر کینه می شود.
شما مدیری می خواهید که اگر پلاسکو شد و ریخت و مردیم بگوید تذکر دادم گوش نکردند.
ولی کی روش ما ملت خواب زده را بارها و بارها تکان میدهد بلکه بیدار شویم و بفهمیم جام جهانی در پیش است .
عکس العمل ما مثل کودکی است که با لج بازی می گوید ولم کن می خوام بخوابم بتو چه ؟
۱
عرفان
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۰:۰۵
اه که چقدر جاهلید اضافه وزنو اول برانکو گفت
۴ ۱
الف
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۳۱
نه فقط مردم عادی که حتی رسانه ها و کریمی و مهدوی کیا و باقری هم فکر میکنند این جمله ی کی روش است.
برانکو گفت تو نود گفت بازیکنان چاق از اردو برمی گردند. کی روش اونها را پس فرستاد.
حالا یک خبر نگار دوباره راجع به دعوت مجدد از آنها پرسید.
کی روش گفت. وقتی مربی خودشان می گوید اینها چاقند من چرا باید چاقها را دعوت کنم. همین ؛ طعنه و کنایه بود ولی مثل اینکه همه چی رو برعکس می بینند.
۱
عرفان
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۰:۰۵
اه که چقدر جاهلید اضافه وزنو اول برانکو گفت
۳
سلام
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵
اقای مازیار، چاق بودن حرفیه که امروزا مد شده ، ساخته ذهن استاد برانکوس.
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر