فهرست
قابِ روز: تماشاگرانی که دیگر حال ندارند!
قابِ روز: تماشاگرانی که دیگر حال ندارند!

قابِ روز: تماشاگرانی که دیگر حال ندارند!

آی اسپورت- تا همین چندوقت قبل، استادیوم بزرگِ آزادی در روز برگزاری دربی پر از جمعیت می شد و به همه سکوهایش، لباسِ تماشاگر می پوشاند و گزارشگران تلویزیون در فاصله چند ساعت تا برگزاری مسابقه از مردم می خواستند که دیگر برای تماشای بازی به آزادی نیایند. در دربی 80 اما دیگر لحظه به لحظه بر جمعیت ورزشگاه اضافه نمی شود و سکوهای خالی، بدجوری توی دوق می زنند.

درست مثل همیشه، تماشاگران دربی تنها در دقایق ابتدای تیم شان را با شور و حرارت تشویق کردند و همگام با مسابقه ای که به سمتِ سرد شدن میل می کرد، آن ها نیز اشتیاق شان را از دست دادند. این سکوت و کم اشتیاق بودن، به ویژه به خاطر تعداد کم عشاقِ سرخابی روی سکوها بیشتر به چشم و البته به گوش می آید.
     
آی اسپورت
2015-05-15 16:40:39
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر