فهرست
زمان تمام تمرینات تیم ملی برای مقدماتی جام‌جهانی
زمان تمام تمرینات تیم ملی برای مقدماتی جام‌جهانی

زمان تمام تمرینات تیم ملی برای مقدماتی جام‌جهانی

سایت رسمی فدراسیون فوتبال خبر داد، این برنامه زمان بندی از نخستین روز مینی کمپ دوم آغاز می‌شود و تا 18 خرداد ادامه خواهد داشت.
پنجم خرداد: ساعت 16:30 بازیکنان خود را به کادر فنی در هتل المپیک معرفی می‌کنند. تمرین ساعت 18 در مجموعه آکادمی ملی  فوتبال- بدون حضور خبرنگاران
ششم خرداد: تمرین ساعت 9:30 درمجموعه آکادمی ملی فوتبال- بدون حضور رسانه ها و ساعت 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
هفتم خرداد: تمرین ساعت 9:30 و 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
هشتم خرداد: تمرین ساعت 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
نهم خرداد: تمرین ساعت 9:30 در ورزشگاه دستگردی- بازیکنان پس از تمرین آزاد می‌شوند (حضور نمایندگان رسانه های گروهی آزاد است) کمپ نهایی:
یازدهم خرداد: تمرین ساعت 16:30 در مجموعه آکادمی ملی فوتبال بدون حضور خبرنگاران
دوازدهم خرداد: تمرین ساعت 9:30 و 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
سیزدهم خرداد: تمرین ساعت 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
چهاردهم خرداد: تمرین ساعت 9:30 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
پانزدهم خرداد: تعطیل
شانزدهم خرداد: تمرین ساعت 9:30 و 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
هفدهم خرداد: تمرین ساعت 18 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
هجدهم خرداد: تمرین ساعت 9:30 و 17 در ورزشگاه دستگردی در حضور نمایندگان رسانه‌ها
     
آی اسپورت
2015-05-25 22:04:38
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر