فهرست
استتوس:‌ پارسال، درد مشترک یک شکست
استتوس:‌ پارسال، درد مشترک یک شکست

استتوس:‌ پارسال، درد مشترک یک شکست

پارسال توی این ساعت ظل گرما، توی راه برگشت به سائوپائولو ذهنمان قفل بود به این لحظه؛ زمانی که مسی توپ را فرستاد به جایی که دست خدا هم به آن نمی رسید. زمانی که توپ چرخید و چرخید و عین یک چاقو سینه ما را شکافت و از پشت درآمد و خون چکان تنهایمان گذاشت. توی آن جراحت ما همدیگر را داشتیم، برای دلداری، بستن زخم و همدردی. پس، هرچقدر هم که حسرت؛ دل مان خوش بود به هم، به درد مشترک یک شکست. به یک عشقی که هرازگاهی دامن مان را می گیرد، برای خلق تاریخ. فقط کاش کسی مواظب ما بود تا این حس کوتاه تمام نشود تا یک وضعیتی که همیشه دلمان می خواست.

پژمان راهبر
     
آی اسپورت
2015-06-22 16:16:23
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر