فهرست
چهره روز: مجتبی؛ کینگ کونگِ تیم ملی!
چهره روز: مجتبی؛ کینگ کونگِ تیم ملی!

چهره روز: مجتبی؛ کینگ کونگِ تیم ملی!

آی اسپورت- حدود یک سال قبل، شاهکارِ ایران در زمین تیم والیبال برزیل، ستاره جوانی را به مخاطبان پرشمار تیم ملی شناساند. شاید در لحظات ابتدایی، خیلی ها معتقد بودند او هم مثل بسیاری از نام های دیگری که در این سال ها از کنار تیم ملی عبور کرده اند، برای مدت زیادی ماندگار نخواهد شد اما میرزاجانپور، به سرعت رای اعتماد کواچ را به دست آورد، از اشتباهات اش کم کرد و بر کیفیت بازی اش اضافه و جای ثابت اش در تیم این مربی را پیدا کرد. او مدام برای تیم ملی امتیاز می گرفت و هر امتیاز را طوری می جشنید که انگار اولین امتیازش برای تیم ملی بوده است!پسرِ شمالی تیم ملی والیبال ایران را،با شادی های کینگ کونگی اش به ذهن سپرده ایم. با فریادهای بلند و مشت هایی که از طرف خودش، به سینه خودش می خورند و گهگاه، اشاره اش به چیزی روی سکوهای روبرو. بعد از مصدومیت این بازیکن انرژیتیک  در مسابقه دیشب تیم ملی با لهستان، تیم به وضوح دچار افت شد و با بازگشت او در ستِ چهارم، شور و هیجان به تیم ملی بازگشت. میرزا در لیگ جهانی 2015، یکی از تغییرناپذیرترین مهره های تیم ملی بوده است. البته که رقبا شانس اورده اند که دو سوم انرژی او، صرفِ شادی بعد از امتیاز می شود!


کدخبر:9405
  ۱  
آی اسپورت
2015-06-27 12:45:45
نظر دهید

۱ نظر
Gatab City
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱
بابلی زلزله
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر