فهرست
مشکل ویژه: پنجه دوضرب همراه همیشگی مهدوی
مشکل ویژه: پنجه دوضرب همراه همیشگی مهدوی

مشکل ویژه: پنجه دوضرب همراه همیشگی مهدوی

آی اسپورت- پاسور دوم تیم ملی والیبال ایران همیشه با ورودش به زمین در امتیازات حساس یک امتیاز راحت را با مرتکب شدن خطایی ساده به حریفان می داد که این عادت در بازی با روسیه هم تکرار شد.  سرمربی تیم ملی والیبال طبق عادت در امتیازات پایانی و حساس مهدی مهدوی را یا به جای محمودی یا معروف به میدان می فرستاد تا تغییری در تاکتیک تیمی ایجاد کند اما این بازیکن همیشه با مرتکب شدن خطای پنجه دوضرب بدترین اتفاق را برای تیم در موقعیت حمله رقم می زشد. خطای پنجه دو ضرب در پی گیر کردن توپ بین دو دست رخ می دهد که از کمتر پاسور حتی در سطح متوسط هم دیده می شود اما مهدوی این عادت چندین ساله را با خود به همراه دارد و در بازی با روسیه هم مرتکب شد.
     
آی اسپورت
2015-07-03 21:41:48
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر