فهرست
استتوس: وداع با لئوناردو داوینچی فوتبال
استتوس: وداع با لئوناردو داوینچی فوتبال

استتوس: وداع با لئوناردو داوینچی فوتبال

همه عناوین را به کار بردیم، او را متصف به صفات گوناگونی کردیم. مهندس و هنرمند و استاد و ... ولی باز حق مطلب ادا نشد تا این که هوشمندی گفت «لئوناردو داوینچی فوتبال». همه بلند شدیم و برایش دست زدیم و گفتیم همین است. او در فوتبال مجموعه ای از توانایی هاست، مثل داوینچی که به معنای واقعی حکیم بود و جامع الاطراف. آرامشش در حرکات، اطمینانش از فرود آمدن توپ همانجایی که می خواهد و متانت اش کنار زمین او را دوست داشتنی تر می کرد. حالا تصمیم گرفته برای ادامه بازی به امریکا برود. جایی که مسلما کمتر می بینیمش. می خواستم استتوس را حمیدرضا صدر طور به پایان برسانم و بگویم با این حال فوتبال ادامه دارد و همچنان زیباست که دیدم با رفتن بعضی بازیکن ها انگار واقعا از زیبایی فوتبال کم می شود!
آیدین سیارسریع
     
آی اسپورت
2015-07-07 17:49:44
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر