فهرست
طنزِ روز / ون گال به اسمالینگ: شما؟!
طنزِ روز / ون گال به اسمالینگ: شما؟!

طنزِ روز / ون گال به اسمالینگ: شما؟!

آی‌اسپورت – ون گال پیش از بازی با سن خوزه گپی مفصل با مطبوعات زد. در این گپ او از مهاجمِ مرموزی که دنبالش است گفت، از سرخیو راموس گفت، از تعادلِ تیمش و... از کاپیتان‌هایش. ون گال در ابتدا از وین رونی تقدیر کرد که بیش از آنچه انتظارش را داشته در نقشِ کاپیتان برایِ تیم موثر بوده است و بعد گفت: «کاپیتانِ دومِ من مایکل کریک است و فصلِ پیش کاپیتانِ سومم...» در این لحظه در حالیکه کریس اسمالینگ کنارِ ون گال نشسته بود، او با غرور و افتخار رو به مدافعِ تنومندش کرد و گفت: «همین آقای مارک اسمالینگ!» همه یک لحظه در سکوت فرو رفتند و بعد خودِ ون گال و اسمالینگ زدند زیرِ خنده. «کریس اسمایلنگ، کریس اسمالینگ» ونگال تصحیح کرد.
 
کد خبر: 9409
 
 
     
آی اسپورت
2015-07-21 13:26:07
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر