فهرست
آنالیز روز: مقایسه ایران در سه دوره بازی‌های آسیایی
آنالیز روز: مقایسه ایران در سه دوره بازی‌های آسیایی

آنالیز روز: مقایسه ایران در سه دوره بازی‌های آسیایی

 

 

آی اسپورت - هر رویداد معتبر جهانی از جمله بازی‌­های المپیک، بازی­های آسیایی و جام جهانی فوتبال می­‌تواند مسئولان بلندپایه کشور به ویژه دوستداران ورزش و همچنین جامعه ورزش در هر دو بخش اجرایی و علمی و به تبع آن، رسانه­‌های جمعی گوناگون و مردم علاقمند را به کنش فعال وادارد. بدیهی است که در حین و پس از برگزاری چنین رویدادهای پرمخاطبی، گروه­‌های ذینفع و پیگیر بر حسب اطلاعات و دانش خویش به بررسی، نقد و مقایسه عملکرد ورزشکاران، فدراسیون­ها و حتی کاروان­‌های ورزشی کشورمان در دوره­‌های مختلف بپردازند. از این رو، توصیف‌­ها، تحلیل‌­ها و تصمیم‌­گیری­های قضاوتی عمدتاً سطحی، احساسی، زرد و رفاقتی بوده و در برخی موارد نیز به منطق و انصاف نزدیکتر است.

در این مجال تلاش می­‌شود که عملکرد کاروان ورزشی ایران در سه دوره بازی‌­های آسیایی 2010، 2014 و 2018 با هم مقایسه کمی و کیفی شود.  قطع به یقین، نظام مدیریت عملکرد می­‌گوید که عمل مقایسه باید بر اساس شاخص­‌های تعریف شده دقیق صورت پذیرد ولی به دلیل نبود سیستم مشخص، روشن و شفاف؛ چنین امری میسر نیست و بدیهی­ است که ساده‌­ترین و قابل درک‌­ترین شیوه تحلیل و مقایسه می‌تواند توصیفی و بر اساس میزان ورزشکاران اعزامی به بازی­ها و مدال‌­آوری آن­ها صورت پذیرد.

مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دوره‌­های 2010، 2014 و 2018 بر اساس تعداد مدال­ها و رتبه کسب شده

دوره

تعداد ورزشکاران اعزامی

مردان

زنان

مجموع مدال­های کسب شده

تعداد رشته­ها

رتبه در آسیا

مردان

زنان

مجموع

طلا

نقره

برنز

مجموع

طلا

نقره

برنز

مجموع

طلا

نقره

برنز

مجموع

2010

284

86

370

19

11

16

46

1

4

8

13

20

15

24

59

31

چهارم

2014

218

58

276

19

11

11

41

2

7

7

16

21

18

18

57

22

پنجم

2018

280

98

378

19

10

16

45

1

10

6

17

20

20

22

62

42

ششم

 

جدول فوق نشان می­‌دهد که رتبه ایران در بازی‌­های آسیایی از سال 2010 تا 2018 سیر نزولی داشته است ولی اگر بخواهیم عملکرد کاروان ایران را در سه دوره با هم مقایسه کنیم و بر اساس معیار بازی‌های آسیایی، ملاک را تعداد مدال طلای کسب شده قرار دهیم، درمی­‌یابیم که در دوره 2014 (21 طلا) بهترین عملکرد را داشته و پس از آن، دوره 2018 (20 طلا و 20 نقره) و نهایتاً 2010 (20 طلا و 15 نقره) قرار می­‌گیرد. همچنین آقایان در 2010 بهترین عملکرد و پس از آن 2014 و 2018 قرار می‌گیرد و در بخش زنان نیز کاروان 2014 بالاترین دستاورد را داشته و پس از آن کاروان 2018 و در انتها کاروان 2010 قرار می‌­گیرد.

تحلیل دقیق و مبتنی بر مدیریت بهره‌­وری

بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، پول، تجهیزات، زمان و مکان. بهره‌وری به عنوان یکی از معیارهای سنجش فعالیت‌ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است. از یک سو، نقش مفید و مؤثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوی دیگر بازده فعالیت مطرح می‌شود. اینک در این بخش مدال­‌های کسب شده در هر سه دوره 2010، 2014 و 2018 را بر اساس تعداد ورزشکاران اعزامی تحلیل می­‌کنیم.

مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دوره‌­های 2010، 2014 و 2018 بر اساس مدال­های کسب شده و تعداد ورزشکاران اعزامی

دوره

تعداد ورزشکاران اعزامی

نسبت کسب مدال به جمعیت آقایان اعزامی

(از عدد 1 محاسبه می­شود)

نسبت کسب مدال به جمعیت بانوان اعزامی

(از عدد 1 محاسبه می­شود)

نسبت کسب مدال به جمعیت بانوان اعزامی

(از عدد 1 محاسبه می­شود)

مردان

زنان

مجموع

2010

284

86

370

161/0

151/0

159/0

2014

218

58

276

188/0

275/0

200/0

2018

280

98

378

173/0

160/0

164/0

 

در این قسمت، تعداد مدال­‌های کسب شده را بر تعداد ورزشکاران هر دوره تقسیم و عملکرد آن­ها را مقایسه کردیم. جدول نشان داد که عملکرد کاروان ایران در 2014 در هر سه بخش آقایان، بانوان و مجموع بهتر و بالاتر از هر دو دوره دیگر است و کاروان 2018 نیز در رتبه دوم قرار می­‌گیرد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد بحث رشته‌­های تیمی و انفرادی است چرا که در رشته­‌های انفرادی به ازای هر فرد، مدال تعلق می­‌گیرد ولی در رشته­‌های تیمی به تیم صاحب رتبه مدال داده و محاسبه می­کنند نه تک‌تک افراد و جدول فوق نیز بر اساس همین دیدگاه ترسیم و تحلیل شد. اینک برای تحلیل دقیق­‌تر، تلاش داریم که رشته­‌های تیمی را نیز به صورت فردی محاسبه کرده و دوره‌­ها را با هم مقایسه کنیم.

مقایسه عملکرد کاروان ورزشی ایران در دوره­‌های 2010، 2014 و 2018 بر اساس تعداد ورزشکاران دارای مدال و ورزشکاران اعزامی

دوره

تعداد ورزشکاران اعزامی

مردان دارای مدال در رشته­های تیمی و انفرادی (از عدد 1 محاسبه می­شود)

زنان دارای مدال در رشته­های تیمی و انفرادی (از عدد 1 محاسبه می­شود)

مجموع ورزشکاران دارای مدال­ در رشته­های تیمی و انفرادی (از عدد 1 محاسبه می­شود)

مردان

زنان

مجموع

طلا

نقره

برنز

مجموع

نسبت

طلا

نقره

برنز

مجموع

نسبت

طلا

نقره

برنز

مجموع

نسبت

2010

284

86

370

19

48

31

98

345/0

1

6

24

31

360/0

20

54

55

129

348/0

2014

218

58

276

30

36

14

80

366/0

2

20

10

32

551/0

32

56

24

112

405/0

2018

280

98

378

41

24

33

98

350/0

12

14

8

34

346/0

53

38

41

132

349/0

 

یافته­‌های جدول فوق نشانگر آن است که عملکرد کاروان ایران در بازی­‌های آسیایی 2014 در هر سه بخش آقایان، بانوان و مجموع به صورت چشمگیری بهتر و بالاتر از دو دوره دیگر است و عملکرد آقایان در 2018 بهتر از دوره 2010 بوده و عملکرد بانوان در دوره 2010 بهتر از 2018 است و عملکرد مجموع ورزشکاران دو دوره 2010 و 2018 تقریباً مشابه هم است.

عوامل متعددی موجب شد که این تحلیل علمی مبتنی بر دقت، انصاف و دیدگاه مدیریت بهره­‌وری تهیه شود. اول آنکه اکثر رسانه‌­ها به ویژه رسانه­‌های عامه‌پسند و غالباً زرد معتقد بوده و هستند که عملکرد ایران در دوره 2014 ضعیف‌­تر از دو دوره دیگر است چرا که وزیر وقت را فردی دانشگاهی، کتاب به دست و ناآشنا به امور کلان ورزش می­‌دانستند در حالی که مقایسه عملکردها در هر سه دوره با توجه به میزان هزینه و تعداد ورزشکاران اعزامی نشان داد که عملکرد کاروان ایران در 2014، بسیار کم‌هزینه‌­تر، بابرنامه‌­تر، هدفمندتر، هوشمندانه‌­تر و مهم­تر از همه بسیار علمی‌­تر و مدیریت شده‌­تر از دوره‌های 2010 و 2018 بوده است. از سوی دیگر در دولت دهم، رئیس سازمان تربیت بدنی وقت، معاون رئیس جمهور بود و قطعاً از ارتباطات بیشتری در درون دولت و صنعت برخوردار بوده و همچنین قدرت لازم جهت پشتیبانی و سازماندهی ورزشکاران و تیم‌­های ورزشی را نیز دارا بود و در دولت دوازدهم نیز وزیر وقت که از معاونین سابق رئیس جمهور و نزدیکان او بوده و تأثیرگذاری بالایی در بدنه دولت داشته است.

سؤال مطرح شده در این مقال این است که دو شخصیت سیاسی برجسته، تأثیرگذار و نزدیک به رؤسای جمهور وقت، سکاندار امور ورزش کشور بودند و با هزینه بالا و اعزام بیشترین تعداد ورزشکاران (در 2010، 370 نفر – در 2018، 378 نفر) و نسبت مدال‌آوری به تعداد کل ورزشکاران اعزامی (در 2010، 159/0 – در 2018، 164/0)؛  رتبه‌های چهارم و ششم را کسب می‌­کنند و مورد توجه، تشویق و در برخی موارد نیز نقد منصفانه قرار می‎­گیرند ولی فردی غیرسیاسی، ورزشی و دارای تحصیلات عالیه مرتبط و فعالیت‎­های اجرایی کلان و خرد کاملاً ورزشی در رأس امور قرار می‌­گیرد و در دوره 2014 با اعزام 276 ورزشکار و نسبت مدال‌آوری به تعداد کل ورزشکاران اعزامی 200/0 ، رتبه پنجم را کسب می­‌کند ولی واکنش‌ها به شکلی است که انگار ورزش ایران از عرش به فرش رسیده و بدنه اجرایی ورزش، رسانه‌­ها و مهم­تر از همه، دانشگاهیان ورزشی لب به اعتراض، نقد غیرمنصفانه و در اکثر مواقع تخریب و توهین گشوده­‌اند، رادیو ورزش که گویا خصومت دیرینه‎­ای با او دارد، پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم و اصحابش نیز ظاهراً منجی ورزش کشور بوده و تمام اصول و متدهای نوین اجرایی، فنی و عملیاتی ورزش از دل آزمایشگاه­‌ها و کارگاه‌­های کاربردیش بیرون آمده و هیچ رویکرد مدیریتی بدون ذره­‌بین دقت آن­ها پردازش و ارائه نمی­‌شود. به راستی سازمان­‌ها، گروه­‌ها و افرادی که در زمان وزیر دولت یازدهم این گونه در عرصه تحلیل و تخریب و تشویش اذهان عمومی و به ویژه جامعه ورزشی اعم از اجرایی و علمی فعال بودند و خود را منتقدی منصف، عادلی آگاه و قیمی دلسوز برای ورزش قلمداد می‌­کردند الان کجایند و به چه کاری مشغول­ند؟ آیا الان حال ورزش خوب خوب است که دیگر لبی حتی به محبت و اشاره نمی­‌گشایند؟ آیا با توجه به وضعیت اقتصادی مملکت و ملت، حق پرسیدن یک سؤال را به خودشان نمی‌دهند که با این قیمت ارز، اعزام 378 ورزشکار به جاکارتا و کسب 20 مدال طلا از کدام اصل مدیریتی و حتی بهره‎­وری تبعیت می­‌کند؟ بیایید همه با هم، ورزش را برای ورزش بخواهیم و معیارمان ذات ورزش باشد و افراد را محترمانه و با توجه به میزان انصاف و مبتنی بر اصول اخلاقی حرفه نقد، تحلیل کرده و راهکارهای عملیاتی قابل اجرا ارائه کنیم.

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند            نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست        کلاه داری و آیین سروری داند

هزار نکته باریکتر زمو اینجاست                 نه هر که سر بتراشد قلندری داند

مدار نقطه بینش زخال توست مرا                 که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

 

مهدی مرادی – کارشناس ورزش

 

۱۰    
آی اسپورت
2018-10-01 03:10:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر