فهرست
کارشناسی: آیا‌هایِ بارسلونا برایِ فصلِ جدیدِ لا لیگا
کارشناسی: آیا‌هایِ بارسلونا برایِ فصلِ جدیدِ لا لیگا

کارشناسی: آیا‌هایِ بارسلونا برایِ فصلِ جدیدِ لا لیگا

بارسلونا در آستانه‌یِ شروعِ لیگِ جدید باید به سوالاتِ مهمی پاسخ دهد. اولین سوال پلنِ بیِ آنهاست و مخصوصا پدرو. پدرو بهترین یارِ دوازدهمِ بارسلوناست و تا دو فصلِ پیش هم بازیکنِ ثابتِ تیم بود. اما حالا او ترکِ بارسلونا فکر می‌کند و سوال اینجاست که اگر پدرو برود چه بازیکنی جانشینش خواهد شد.
بارسلونا بهترین مثلثِ خطِ حمله‌یِ حالِ حاضرِ جهانِ فوتبال را دارد. اما اگر پدرو برود، گزینه‌ای در حدِ او دیگر رویِ نیمکت نخواهد بود. آردا توران می‌تواند جانشینی برایِ اینیستا و راکیتیچ باشد و الکس ویدال هم جانشینی برایِ دنی آلوس. اما هیچکدام کارِ پدرو را نمی‌توانند انجام دهند. تازه اگر ویدال را جانشینِ پدرو در نظر بگیریم هم، او نمی‌تواند تا ژانویه بازی کند. در ضمن کمبود بازی برایِ آردا و ویدال هم رویِ فرمِ آنها تاثیرگذار است و شاید اصلا تا فصلِ آینده به کیفیتِ همیشگیِ خودشان نرسند.
نکته‌یِ دیگر این است که نوعِ بازیِ مستقیمِ تیمِ انریکه نیازمند به آمادگیِ بدنی و دقتِ بسیار بالا در دو باکس است. اگر بدنِ بازیکنانِ بارسلونا افت کند، چیزی که در این مقطع از پیش فصل به وضوح دیدیم، دیگر قادر نخواهند بود با پرسِ شدید و بالا توپ را از حریف بگیرند و سریع به حمله منتقل شوند. آیاهایِ زیادی این فصل درباره‌یِ بارسلونا است. آیا خطِ دفاعی‌شان می‌تواند نمایشِ مستحکمِ فصلِ پیش را تکرار کند؟ آیا آن‌ها هنوز انگیزه‌یِ سابق برایِ قهرمانی‌هایِ دیگر را دارند؟ آیا سیستمِ چرخشیِ انریکه جواب خواهد داد؟ با تمامِ این آیا‌ها بارسلونا همچنان مدعیِ اصلیِ قهرمانیِ لا لیگا است.
 
 
کد خبر: 9409
 
 
     
آی اسپورت
2015-08-19 11:30:47
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر