فهرست
استتوس:آشتی کنان دایی و کریمی شام شب ما
استتوس:آشتی کنان دایی و کریمی شام شب ما

استتوس:آشتی کنان دایی و کریمی شام شب ما

ما خبرنگاریم،ما روزنامه نگاریم. ابزار کارمان قلم است و کاغذ اما گاهی کارهایی می کنیم و اتفاقاتی می‌افتد که در میان این ابزارها به چند کیلو سبزی و یک دورهمی زنانه نیاز پیدا می‌کنیم. گاهی کار مقدسمان شباهت پیدا می‌کند به خاله خان باجی‌های زحمتکش. همان ها که تا فلانی زن نگیرد و شوهر نکند خوابشان آرام نمی‌شود. تا همان که زن گرفته و شوهر پیدا کرده بچه دار نشود شامشان نوش جانشان نمی‌شود و برو تا مراحل بعد. ما هم این جا نشسته ایم تا زمانی که دایی و کریمی علیه هم مصاحبه‌های آتشین کنند. این،آن را بغل کرده خدا بداند و آن یکی این را یاغی و تیم به هم زن.
وقتی این مصاحبه‏ ها انجام شد خوابمان راحت می‌شود. حالا می‌رسیم به قسمت شاممان. حالا باید آنها را با هم آشتی دهیم و فیلم هندی راه بیندازیم تا شاممان هم نوش جانمان شود و الان مدتهاست که شام راحت نخورده‌ایم. چون نه دایی و نه کریمی اهل نان قرض دادن نبوده‌اند که شام ما تامین شود. اگر آنها آشتی کنند ما هنوز هم کار زیاد داریم مثل همان خاله خان باجی‌هایی که با هیچ عروسی و حمام زایمانی کارشان به اتمام نرسیده است.
نیلوفر کنگرانی
     
آی اسپورت
2015-08-19 13:12:05
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر