فهرست
کاسانو افشا کرد: من پیامی برای بالوتلی نفرستادم
کاسانو افشا کرد: من پیامی برای بالوتلی نفرستادم

کاسانو افشا کرد: من پیامی برای بالوتلی نفرستادم

آی اسورت- آنتونیو کاسانو مدعی شده که هیچ  تلاشی برای آمدن بالوتلی به سامپدوریا نکرده است. اخیرا گفته شد که کاسانو پیامی برای بالوتلی فرستاده و قول داده که این دو کنار هم کارهای بزرگی انجام دهند. اما خود کاسانو در این باره می گوید:«بعضی  از شما چیزهای احمقانه ای می نویسید. من صحبتی با بالوتلی نکردم. من مدیر ورزشی نیستم.  من نباید به بازیکنان دیگر زنگ بزنم. موریل و ادر اینجا هستند که من برایشان احترام زیادی قائلم. آن وقت من زنگ بزنم به بازیکن؟ من قبل از هر چیزی فکر می کنم. من هیچ گاه چنین کاری نمی کنم. این چیزی است که برای من مشکل زیادی درست می کند». کد خبر 9404
     
آی اسپورت
2015-08-21 20:39:20
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر