فهرست

مربی چارلتون برکنار شد

آی اسپورت - کریس پاولˈ طی هفته های اخیر در مورد امکان تمدید قرارداد و ادامه همکاری خود با باشگاه چارلتون با مالک آن ˈرونالد داچاتلتˈ سرگرم مذاکره بود ولی این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.

پاول 44 ساله از سال 2011 میلادی سرمربی تیم لندنی چارلتون بود.

مالک باشگاه چارلتون امروز با تای