فهرست
گزارش روز: وقتی گوام وارد به اعتراف شد
گزارش روز: وقتی گوام وارد به اعتراف شد

گزارش روز: وقتی گوام وارد به اعتراف شد

آی اسپورت- تساویِ دور از انتظار ایران با ترکمنستان، راه را برای رویاپردازی سایر همگروهی های تیم ملی باز گذاشته بود. از بعد از آن مسابقه با ترکمنستان با سوتِ آغاز جدال ایران و گوام، مهره های رقیب بیشتر از آنکه مشغول تمرین کردن باشند، در حال مصاحبه کردن درباره تیم ملی ایران بودند. گری وایت تقریبا هر روز استعاره تازه ای کشف می کرد و آن را درباره شاگردان اش به کار می برد تا برای نبرد با ایران به آن ها روحیه بدهد. او و تیمش که به گفته خودشان قرار بود «پوست موز» زیر پایِ ایران باشند و در آزادی نتیجه بزرگی بگیرند، خوش شانس بودند که ایران چند موقعیت ساده را زا دست داد و توانستند با گل های دریافتی یک رقمی از آزادی خارج شوند. از این جا به بعد، ماجرا عوض شد و گوامی ها مشغول احترام گذاشتن به تیم ملی ایران شدند. گری وایت و شاگردها، متفق القول ایران را بهترین تیم آسیا دانسته اند و حتی با فاصله گرفتن از جوسازی های قبلی، از میزبانی تیم ملی نیز تشکر کردند. به نظر می رسید حالا آن ها فهمیده بودند کجا آمده اند و در مقابل چه تیمی قرار گرفته اند. تیمی که با قدرتنمایی اش، مسیر جمله ها را در مصاحبه بازیکنان حریف عوض کرد. اصلی ترین راه دعوت کردن تیم رقیب در فوتبال به سکوت نیز همین است. شکستِ دادنِ آن! 


کدخبر:9405
     
آی اسپورت
2015-09-04 18:03:31
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر