فهرست
گزارش تصویری: حال و احوال این روزهای تونی اولیویرا
گزارش تصویری: حال و احوال این روزهای تونی اولیویرا

گزارش تصویری: حال و احوال این روزهای تونی اولیویرا

آی اسپورت- تونی اولیویرا روزهای سختی را می‌گذراند و این مساله را می‌توان از قیافه او به خوبی مشخص کرد. در آخرین تمرین‌های تراکتورسازان قبل از بازی بسیار حساس با سپاهان خبری از اولیویرای شاد و سرحال همیشگی نیست و به جای او یک مربی متفکر را در تمرین می‌بینید که به دنبال راه حلی برای خروج از این بحران است.کدخبر:9403
  ۱۸  
آی اسپورت
2015-09-12 19:04:35
نظر دهید

۱۸ نظر
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۳
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
-
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۳۳
بحران چیه ؟ بحران تو فولاده و نفته و پرسپولیس کاسه لیسه
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر