فهرست
استتوس: پدر- تمام!
استتوس: پدر- تمام!

استتوس: پدر- تمام!

وقتی می رفتیم به سمت آخرین صف ایستاده رو به تابوت، از پشت سر علی کریمی، رضا نورمحمدی پیدا بود که فرزند هادی نوروزی را بغل زده و از جمعیت دورش می کند؛ هانی نوروزی. پسر بی گناه عکس های دو نفره، به خصوص آن یکی که پی پدر می دود تا از نفس بیفتد و دستش نرسد به شماره بیست و چهاری که در افق محو می شود . آدم توی این لحظات به طرز عجیبی یاد خودش می افتد. یاد پدر که هزار شکر سایه اش بالای سر ماست... و یاد بیست سال پیش. وقتی که حسام را از لای زن های سیاهپوش فامیل و فریادهای بلندشان بیرون کشیدیم؛ زمانی که حسام بی خبر از همه چیز ناگهان دریکی از روزهای نه سالگی درک کرد که مادر/مادرمان، دیگر نیست. این لحظه، لحظه دونیم شدن زندگی به قبل و بعد است و چقدر خوب که هیچ بچه ای توی این سن و با درک نصفه و نیمه اش از آغوش پدر و لبخند مادر، به این آگاهی لعنتی نرسد.به این شیرفهمی که هزار نفر داد بزنند پدر - تمام. اه .

پژمان راهبر
     
آی اسپورت
2015-10-03 16:19:05
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر