فهرست
چگونه گل زدیم؟/ 18 ثانیه بعد از التماس عزت
چگونه گل زدیم؟/ 18 ثانیه بعد از التماس عزت

چگونه گل زدیم؟/ 18 ثانیه بعد از التماس عزت

آی اسپورت- دروازه کره جنوبی در آزادی، دقیقه 25 باز شد با ضربه حرفه ای سردار روی پاس رضاییان. ولی تقریبا 30 ثانیه به عقب برگردیم و ببینیم چه فعل و انفعالی انجام می شود تا این اتفاق رقم بخورد.

 

1/ بازیکنان کره در یک سوم دفاعی شان، توپ را دفع می کنند. توپ به جلال حسینی می رسد. درست همین لحظه است که رضاییان استارتش را زده. حسینی می تواند به پورعلی گنجی پاس بدهد در عرض یا به عزت اللهی که تقریبا 7 متر جلوتر از او قرار دارد. عزت اللهی با دستانش خواهان توپ است ولی حسینی آن را به پورعلی گنجی پاس می دهد.

 

2/ عزت اللهی رویش را به سمت پورعلی گنجی می کند و این بار هم با دست و هم با سر اشاره می کند توپ را به او پاس بدهند. پورعلی گنجی اما دوباره توپ را به حسینی می سپارد.

 

3/ عزت اللهی دوباره برمی گردد و این بار دیگر برای گرفتن توپ التماس می کند. حسینی توپ را به او می دهد و زیر لب چیزی می گوید.

 

4/ عزت اللهی توپ را می گیرد، می چرخد و پاسش را 25 متر جلوتر به جهانبخش می دهد که در راستای طولی او ایستاده و لب خط نیست. عزت اللهی در تمام این لحظات اصرارش به گرفتن توپ، این نقشه را کشیده بود.

 

5/ جهانبخش توپ عبور کرده از بین 5 بازیکن کره جنوبی را با ضربه اولش، کنترل می کند و با ضربه دوم از بین دو بازیکن کره ای که به سمتش آمده اند به رضاییان می رساند که بعد از استارتش حالا پشت مدافع کناری کره (که با جهانبخش به مرکز زمین شیفت کرده است) قرار دارد.

 

6/ رضاییان درست مثل جهانبخش، یک کنترل توپ که باعث می شود مسیر تقریبا مستقیمش مورب شود و سپس پاسی قوسی به حوالی نقطه پنالتی که از یک مدافع می گذرد و جلوی مدافع دوم به آزمون می رسد. مدافع سوم در سمت دورتر حواسش به امیری است.

 

7/ آزمون از لحظه ای که جهانبخش توپ را کنترل کرده است، به سمت مدافع میانی کره رفته و جلوتر از او قرار گرفته است. پاس رضاییان که می رسد، آزمون دو راه دارد؛ کنترل توپ که باعث می شود برتری عددی به نفع کره شود و زدن ضربه ای با پای چپ به تیر دورتر دروازه بان به عنوان تنها راهی که توپ به سمت چارچوب می رود؛ انتخاب او راهل دوم است و کار تمام می شود.

 

8/ اتفاقی که در لحظه 23:46 بازی استارت خورده بود در لحظه 24:04 به پایان می رسد؛ در تنها 18 ثانیه از پاسکاری های حسینی و پورعلی گنجی و التماس های عزت اللهی تا لرزیدن تور با ضربه آزمون.

۷    
آی اسپورت
2016-10-11 21:40:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر