فهرست

خوب بودن زیاد سخت نیست کافیست مهربانی کنی زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ، همین خوبیست ... وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست .

     
آی اسپورت
2015-11-24 14:27:11
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر