فهرست
استتوس: بلند شو رضا احدی
استتوس: بلند شو رضا احدی

استتوس: بلند شو رضا احدی

خیلی ها را با تکنیک نابت دریبل کردی اما چون به جای سیاست، صداقت داشتی رفقایت بیرون چمن راحت از کنارت گذشتند. خیلی بازیکن بزرگی بودی اما چون"قاعده بازی" را بلد نبودی، در فوتبال این بازی ات ندادند. خیلی ها در کنارت بزرگ شدند اما "کوچکی شان" وقتی ثابت شد که در روزهای خانه نشینی و بیماری ات حتی یک زنگ هم نزدند.

....همه اینها به جهنم. همه اینها فدای سرت .تو یکی از قهرمانان نسل ما بودی آقا رضا.نسلی که برای آبی و قرمز دهه شصت چرچم چرخاند و حنجره خراشید.دوباره بلند شو رضا احدی،دوباره برگرد رضای رودی فولر. تو دوباره بلندشو، ما هم قول میدهیم دوباره همان هواداران ساده دلی باشیم که امثال شما برایمان حکم "فرعون های کوچک" را داشتید. بلند شو مرد. این مریضی لعنتی را هم دریبل کن. بلند شو و ثابت کن که هنوز هم یکی از بت‌های دوست داشتنی نسل مایی. بلند شو رضا احدی. جای تو درون مستطیل سبز است نه روی تخت سفید.

مهدی همدانی
     
آی اسپورت
2016-01-11 19:58:56
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر