فهرست
استتوس: ببخشید آقای احدی!
استتوس: ببخشید آقای احدی!

استتوس: ببخشید آقای احدی!

آی اسپورت- ببخشید آقای احدی که بعد از مرگ، عنوان مضحک رودی فولر و پول و پله ای که زیاد نداشتی در خبرها و یادنوشته ها حرف اول و آخر بود. می گویند خوشبخت نبود، او مرده ی خوشبختی نبود، مرثیه می خوانند که او پولدار نمرد. حتا شبکه های تلویزیونی خبر مرگ را با اشاره به حال و روز مالی اش در زندگی خصوصی اعلام می کنند و این چه پیامی دارد جز این باور عمومی که داستان خوشبختی و بدبختی ما با پول و بی پولی گره ای ناگشودنی خورده. این چه وضعی ست که پول داستان زندگی ها را تا خبر مرگ فرا می گیرد. اینکه پول و پله ای داریم یا نداریم، آخرش برای شنونده گان خبر مرگ ما، از غم مرگ می کاهد یا به غم مرگ می افزاید. انگار بخواهند ما را با پول به خاک بسپارند.

فرشاد کاس‌نژاد
     
آی اسپورت
2016-01-19 19:47:48
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر