فهرست
قاب نوستالژیک؛ شیرجه باورنکردنی اشمایکل
قاب نوستالژیک؛ شیرجه باورنکردنی اشمایکل

قاب نوستالژیک؛ شیرجه باورنکردنی اشمایکل

آی اسپورت- «یان راش» برگشت و به دروازه و پیتر نگاه کرد, او هنوز درونِ دروازه ایستاده بود. فقط میخواست با حرکتِ بدن و تکیه پای راست توپ را مالک شود و به طرف دروازه ی پیتر بچرخد و شوت کند. «راش» برگشت و دوباره نگاه کرد او از دروازه تکان نخورده بود. موقع پیاده کردنِ ایده اش رسیده بود.بهترین فرصت بود.توپ با سرعت به محوطه آمد. اما پیتر دو قدم برداشت و فریاد زد « لعنتیا از محوطه من برید بیرون » و شیرجه ای زد که نه آغازی داشت نه انتهایی.
۱    
آی اسپورت
2016-02-20 13:21:01
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر