فهرست
آمار: نکاتی کلیدی از بازیِ آ اس رم – ناپولی؛ برایِ دومی
آمار: نکاتی کلیدی از بازیِ آ اس رم – ناپولی؛ برایِ دومی

آمار: نکاتی کلیدی از بازیِ آ اس رم – ناپولی؛ برایِ دومی

 
1-رم و ناپولی در تاریخِ سریِ آ 137 مقابلِ هم قرار گرفته‌اند. جالوروسی 48 بار پیروز شده و 40 بار شکست خورده است.
2-بازیِ رفتِ دو تیم با تساویِ بدونِ گل به پایان رسید. این تنها تساویِ بدونِ گل دو تیم در 7 جدالِ اخیرشان بوده است.
3-در 20 بازیِ اخیرِ خانگیِ رم مقابلِ ناپولی، جالوروسی فقط یک بار موفق به گل زدن نشده و در 13 بازیِ خانگیِ اخیر تنها یک بار شکست خورده است (8 برد، 4 مساوی).
4-رم در 13 بازیِ اخیرش در سریِ آ بدونِ شکست بوده است (10 برد، 3 مساوی)، با میانگینِ 2.8 گل زده در هر بازی.
5-ناپولی 2 بازیِ اخیرِ خارج از خانه‌اش در لیگ را باخته و تنها یکی از 5 بازیِ خارج از خانه‌یِ اخیرش در لیگ را برده است.
6-رم و ناپولی با به ترتیب 73 و 72 گل، بهترین خطِ حمله‌هایِ این فصلِ سریِ آ را دارند.
7-از 10 گلِ اخیرِ رم، 8 گل در نیمه‌یِ دوم زده شده است. در کل رم این فصل بیشترین تعدادِ گل در نیمه‌یِ دوم را داشته است (42).
8-در نقطه‌یِ مقابل ناپولی این فصل بیشترین تعدادِ گل زده در نیمه‌یِ اول را داشته است (32).
9-فرانچسکو توتی با دو گلی که هفته‌یِ پیش مقابلِ تورینو زد بدل به مسن‌ترین بازیکنِ تاریخِ سریِ آ شد که در یک بازی دو گل زده است (39 سال و 7 ماه).
 
     
آی اسپورت
2016-04-25 11:42:47
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر