فهرست
سوال روز: چرا سیدجلال بازی نکرد؟
سوال روز: چرا سیدجلال بازی نکرد؟

سوال روز: چرا سیدجلال بازی نکرد؟

آی اسپورت -  پرسپولیس از گل دوم و برتری اش  مقابل راه آهن تا دقیقه 89 و زمانی که گل مساوی را دریافت کند بیشتر چهره یک تیم مدافع را داشت که قصد دارد در ضد حمله ها اندخته اش رابیشتر و خیالش را از کسب سه امتیاز راحت کند .در این دقایقی پرسپولیس با ضد جمله های سریع دو سه موقعیت خوب توسط مسلمان و عباس زاده به دست آورد اما مشخص نشد چرا تیمی که بیشتر روی دفاع تمرکز کرده  و  در دفاع چند بازی مقاتبل تیم  راه آهن لغزیده  در خط دفاعی اش   تغییراتی نمی دهد و چرا دایی درصدد تقویت این خط پر اشتباه بر نمی آید؟

دیروز پرسپولیس چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم چند موقعیت خوب به راه آهن داد  و شاید با در نظر گرفتن این موقعیت ها تیجه مساوی ناعادلانه نباشد  اما شخص نیست چرا دایی برای حفظ نتیجه 2 بر یک مدافع به تیمش اضافه نکرد؟آیا سید جلال حسینی که یک نیمه پشت دروازه مشغول گرم کردن بود نمی توانست به عنوان تعویض سوم مثلا جای عباس زاده یا یکی از عناصر تهاجمی به میدان برود؟آیا  دایی با آن نمایش نه چندان مقتدرانه شاگردانش در فاز حمله و دفاع از پیروزی مطمئن بود یا فکر می کرد تیمش در ضد حملات به گل سوم می رسد؟واقعا دلیل بازی ندادن به سیدجلال حسینی چه بود؟
     
آی اسپورت
2014-04-07 12:07:30
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر