فهرست
استتوس: یک نفر، میلیون‌ها امید
استتوس: یک نفر، میلیون‌ها امید

استتوس: یک نفر، میلیون‌ها امید

آی اسپورت - وقتی دستش را قلاب کرد دور کمر تسیمبولیاک، زور بازوی همه ما توی ساعد و عضلاتش بود. وقتی او را سرنگون کرد و رفت برای بارانداز باز این ما بودیم که با او چپ را نشان دادیم و راست را زدیم تا کورنومتر روی 1:25 بایستد. خیلی زودتر از زمانی که مامور سفارت مهر را به استامپ بزند و پاسپورت سوریان را به نشانه اجازه ورود قهرمان مهر کند.
حمید سوریان، قرار است سه ماه دیگر باز هم ما را همراهش کند. سه ماه وقت داریم تا با او پای تمرین های آدم کش، رژیم های بی پیر و وزن کم کردن های عذاب آور باشیم. سه ماه تا آنجا که شاعر بگوید: صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. وقتی که دومین مدال المپیک را با دندان گاز بزند تا همه ما مزه طلا را زیر زبان حس کنیم.


پژمان راهبر
  ۱  
آی اسپورت
2016-05-06 18:01:16
نظر دهید

۱ نظر
گتاب سیتی
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر