فهرست
برای محمدمایلی‌کهن که عیب و خطا هم دارد؛ عصاره شجاعت!
برای محمدمایلی‌کهن که عیب و خطا هم دارد؛ عصاره شجاعت!

برای محمدمایلی‌کهن که عیب و خطا هم دارد؛ عصاره شجاعت!

آی اسپورت- عیب و خطا هم دارد. حرفها و نظرات غلط مثل همه مدعیان اما مرام های کم نظیری دارد که نباید فراموش شود. نمونه ماندگارش مصاحبه او درباره صفایی فراهانی بود؛ در روزهای بعد از خرداد ٨٨، فقط مایلی کهن بود که جرات کرد درباره به وجود آمدن شرایطی برای رهایی صفایی از اوین صحبت کند! نگویید "او به خاطر ریشه هایش در نظام جرات آن مصاحبه را داشت" که هیچکدام از سه کاندید ریاست فدراسیون فوتبال چنین جسارتی را نداشتند.همین اساتیدی که هفته قبل در برنامه نود تا توانستند برای تبلیغ و مقبول نشان دادن خود از صفایی فراهانی تعریف و تمجید کردند.

محمد نوری‌فر
     
آی اسپورت
2016-05-08 00:03:50
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر