فهرست
گزارش ویژه/ برای قهرمانی، گل بزنیم یا گل نخوریم؟
گزارش ویژه/ برای قهرمانی، گل بزنیم یا گل نخوریم؟

گزارش ویژه/ برای قهرمانی، گل بزنیم یا گل نخوریم؟

دوئل قهرمانی لیگ پانزدهم نبرد بهترین خطوط دفاع و حمله فصل بود. بین پرسپولیس که بهترین خط حمله و آقای گل را داشت و استقلال خوزستان به عنوان بهترین خط دفاع و بهترین دروازه بان فصل با 17 کلین شیت. این رویارویی را استقلال خوزستان برد و حالا این سوال که برای قهرمانی در لیگ برتر باید بهترین خط حمله را داشت یا بهترین خط دفاع را؟ به عبارت بهتر گل بزنیم قهرمان می شویم یا گل نخوریم؟
 
در تاریخ لیگ برتر 5 بار تیم قهرمان صاحب بهترین خط حمله بود که البته آخرین مرتبه اش در لیگ نهم اتفاق افتاد. 6 بار هم قهرمانی به بهترین خط دفاع رسید شامل 4 بار در 6 سال اخیر.
 
در لیگ های پنجم و نهم دوئل قهرمانی مثل امسال بین تیمهای صاحب بهترین خط دفاع و حمله بود که هر دو بار این عنوان به بهترین خط حمله رسید برعکس امسال.
 
استقلال از این حیث صاحب یک رکورد ویژه است؛ آنها در لیگ هشتم هم بهترین خط حمله بودند و هم بهترین خط دفاع و درنهایت هم قهرمان شدند.
 
در لیگ های اول، چهارم، ششم، سیزدهم و چهاردهم هم قهرمان نه بهترین خط حمله فصل را داشت و نه صاحب بهترین خط دفاع بود.

* لیگ اول
قهرمان: پرسپولیس
بهترین خط حمله: ابومسلم که پنجم شد
بهترین خط دفاع: استقلال که دوم شد
 
* لیگ دوم
قهرمان: سپاهان
بهترین خط حمله: سپاهان که قهرمان شد
بهترین خط دفاع: پرسپولیس و فجر که سوم و چهارم شدند
 
* لیگ سوم
قهرمان: پاس
بهترین خط حمله: پاس که قهرمان شد
بهترین خط دفاع: فولاد که سوم شد
 
* لیگ چهارم
قهرمان: فولاد
بهترین خط حمله: استقلال که سوم شد
بهترین خط دفاع: ذوب آهن که دوم شد
 
* لیگ پنجم
قهرمان: استقلال
بهترین خط حمله: پاس که دوم شد
بهترین خط دفاع: استقلال که قهرمان شد
 
* لیگ ششم
قهرمان: سایپا
بهترین خط حمله: پرسپولیس که سوم شد
بهترین خط دفاع: استقلال اهواز و سپاهان که دوم و پنجم شدند
 
* لیگ هفتم
قهرمان: پرسپولیس
بهترین خط حمله: پرسپولیس که قهرمان شد
بهترین خط دفاع: پاس که پنجم شد
 
* لیگ هشتم
قهرمان: استقلال
بهترین خط حمله: استقلال که قهرمان شد
بهترین خط دفاع: استقلال و سپاهان که قهرمان و چهارم شدند
 
* لیگ نهم
قهرمان: سپاهان
بهترین خط حمله: سپاهان که قهرمان شد
بهترین خط دفاع: ذوب آهن که دوم شد
 
* لیگ دهم
قهرمان: سپاهان
بهترین خط حمله: فولاد که ششم شد
بهترین خط دفاع: سپاهان و تراکتورسازی که قهرمان و پنجم شدند
 
* لیگ یازدهم
قهرمان: سپاهان
بهترین خط حمله: استقلال که سوم شد
بهترین خط دفاع: سپاهان که قهرمان شد
 
* لیگ دوازدهم
قهرمان: استقلال
بهترین خط حمله: سپاهان که سوم شد
بهترین خط دفاع: استقلال که قهرمان شد
 
* لیگ سیزدهم
قهرمان: فولاد
بهترین خط حمله: ملوان که هفتم شد
بهترین خط دفاع: پرسپولیس که دوم شد
 
* لیگ چهاردهم
قهرمان: سپاهان
بهترین خط حمله: تراکتورسازی که دوم شد
بهترین خط دفاع: فولاد که پنجم شد
 
* لیگ پانزدهم
قهرمان: استقلال خوزستان
بهترین خط حمله: پرسپولیس که دوم شد
بهترین خط دفاع: استقلال خوزستان که قهرمان شد
     
آی اسپورت
2016-05-18 18:41:19
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر