فهرست
پنج نکته از تساویِ انگلیس مقابلِ روسیه
پنج نکته از تساویِ انگلیس مقابلِ روسیه

پنج نکته از تساویِ انگلیس مقابلِ روسیه

به نظر می‌رسید گلِ اریک دایر برایِ پیروزیِ انگلیس کافی باشد. اما تیمِ جوانِ روی هاجسون در دقیقه‌یِ آخر رویِ ضربه‌یِ سرِ واسیلی برزوتسکی گلِ تساوی را خورد تا 2 امتیاز از شبِ اولِ یورو 2016 از دست بدهد. در زیر به بررسیِ 5 نکته‌یِ مهمِ این بازی می‌پردازیم.
 
شورِ جوانی: جدا از تعویض‌هایِ سوال‌برانگیزش، روی هاجسون در این بازی ثابت کرد مربیِ منفی‌ای نیست و تیمی پر انرژی و کاملا هجومی را به زمین فرستاد، تیمی که از ابتدایِ بازی روسیه را پرس کرد و در همان نیمه‌یِ اول می‌توانست با اختلاف 2 یا 3 گل پیش بیفتد. رحیم استرلینگ مدام رویِ خط مدافعینِ روسیه را مجبور به واکنش می‌کرد، آدام لالانا از راست در قطر حرکت می‌کرد و دائم به باکس نزدیک می‌شد، فولبک‌ها کاملا بالا بازی می‌کردند و وین رونی پشتِ همه حضوری مقتدرانه داشت. این نمایشی بود که باید به تیم هاجسون برایِ بازی‌هایِ آینده روحیه بدهد.
 
درخششِ رونی در نقشِ جدید: این اولین باری بود که وین رونی به عنوانِ هافبکِ بازیسازِ عقبِ زمین برایِ انگلیس بازی می‌کرد و اگر از پسِ نقشِ جدیدش برنمی‌آمد قطعا انتقاداتِ زیادی از روی هاجسون می‌شد. اما نمایشِ او خیالِ همه را بابتِ سازگاریش با پستِ جدید راحت کرد. رونی به خصوص در نیمه‌یِ اول نیرویِ محرکه‌یِ انگلیس و مغزِ تیم بود، جایی که بیش از همه پاسِ موفق داد و 5 پاسِ سالمِ بلند از مجموعِ 6 پاسش داشت، پاس‌هایِ بسیارِ بلندِ قطری که به خوبی منطقه‌یِ بازی را تغییر می‌داد. و البته بعد از تعویضِ رونی در نیمه‌یِ دوم بود که روسیه گلِ تساوی را زد.
 
دایر مهره‌یِ کلیدی: هافبکِ دفاعی کلیدی‌ترین پستِ هر تیمی است و با توجه به اینکه اریک دایر تنها هافبک دفاعیِ تخصصیِ انگلیس است می‌توان تصور کرد چقدر فشار رویش زیاد باشد. با وجودِ این فشار دایر نمایشی کامل داشت. هافبکِ تاتنهام جدا از گلی که زد نشان داد در این پست به بلوغ رسیده، با 90 درصد پاسِ صحیح از مجموعِ 68 پاس و حمایتِ درست از مدافعین‎‌اش. این اولین بازیِ غیرِ دوستانه‌یِ دایرِ 22 ساله برایِ انگلیس بود و با توجه به اینکه 4 هافبکِ دیگرِ تیم همه قابلیت و میلِ بازی در پستِ شماره‌یِ 10 را داشتند، نقشِ او به عنوانِ بازیکنی که برایِ دیگران بازی می‌کند اهمیتی حیاتی برایِ هاجسون پیدا می‌کند.
 
واردی کجا بود؟ با توجه به سنِ بالایِ مدافعینِ روسیه و انتظارِ دفاعِ عمیق ازشان منطقی به نظر می‌رسید که جیمی واردی از ابتدا به بازی نرود. اما سناریویِ قابلِ تصور این بود که اگر انگلیس در مقطعِ پایانیِ بازی به گلِ برتری برسد، واردی می‌تواند بهترین گزینه برایِ استفاده از ضدحمله‌هایی باشد که جلو آمدنِ روسیه امکانش را فراهم می‌کرد. این اتفاق دقیقا رخ داد و بعد از گلِ دایر انگلیس چند موقعیت توسط رحیم استرلینگ به دست آورد ولی موفق نشد ازشان استفاده کند. عجیب بود که هاجسون واردی را حداقل در 10 دقیقه‌یِ پایانی هم به بازی نفرستاد و تصمیمِ محافظه‌کارانه‌ای برایِ آوردنِ ویلشر و میلنر به زمین گرفت. در پایان انگلیس مزدِ محافظه‌کاریِ مربی‌اش را به تلخی پرداخت.
 
درسی برایِ آینده: خیلی سخت‌گیرانه است اگر گلِ تساویِ روسیه را به اشتباهاتِ فردیِ انگلیسی‌ها نسبت بدهیم. اما وقتی تیمی تنها با یک گل پیش است همیشه امکانِ وقوع چنین صحنه‌هایی وجود دارد. درسِ بزرگ برایِ انگلیس لزومِ تمام کردنِ بازی وقتی فرصتش را دارد است. انگلیس اگر از موقعیت‌هایش استفاده می‌کرد خیلی قبل از دقیقه‌یِ پایانی می‌توانست راهِ بازگشت به رویِ روسیه را ببندد. حالا انگلیس باید رویکردی درست نسبت به این ناکامی داشته باشد و باورش را از دست ندهد که مستعدترین تیمِ گروهِ دوم است و شورِ خودش مقابلِ ولز و اسلوواکی را حفظ کند. این تیمِ جوان در حالِ یاد گرفتن است. نکته‌یِ کلیدی اینجاست که باید این پروسه‌یِ یادگیری را خیلی زود پشتِ سر بگذارد.
 
 
     
آی اسپورت
2016-06-12 16:55:45
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر