فهرست
ما علیهِ جهان؛ ایتالیا، فرانسه و حالا اسپانیا
ما علیهِ جهان؛ ایتالیا، فرانسه و حالا اسپانیا

ما علیهِ جهان؛ ایتالیا، فرانسه و حالا اسپانیا

ایتالیا جامِ جهانیِ 1982 را با درخششِ پائولو روسی که از محرومیتی طولانی مدت به جرمِ تبانی بازگشته بود فتح کرد. فرانسه در حالی جامِ جهانیِ 1998 را در خاکِ خودش برد که مطبوعاتش، به خصوص گروهِ اکیپ، به دشمنیِ آشکار با امه ژاکه برخواسته بودند و روحیه‌یِ خودِ بازیکنان هم بسیار پرخاشگر و نه چندان دوستانه شده بود. بالاتر از همه‌یِ اینها ایتالیا بعد از بحرانِ وحشتناکِ کالچوپولی که سریِ آ را دچار آشوبی بی‌سابقه کرد، پا به جامِ جهانیِ 2006 گذاشت. اما پسرانِ لاجوردی پوشِ مارچولو لیپی در برلین فرانسه را شکست دادند و قهرمانِ جهان شدند.
این‌ها بهترین نمونه‌هایِ تیم‌هایی بودند که با بحرانِ داخلی پا به تورنمنتی بزرگ گذاشتند و از این بحران اتحادی شکست‌ناپذیر ساختند و در پایان جام را بالا بردند. برایِ همین بود که در کنفرانسِ مطبوعاتیِ دیروز پیتر جنسن، ژورنالیستِ ایندیپندنت، از ویسنته دل بوسکه پرسید که آیا داستانِ اخیرِ اتهام به داوید دخئا تاثیری در روحیه و رویکردِ تیمش می‌گذارد یا نه. دل بوسکه هم این سوال را بدین شکل دور زد: «تیمِ من همیشه تحتِ فشاره و همیشه باید برایِ غلبه بر رقبا متحد باشیم.» البته حرفِ دل بوسکه قطعا درست است. اسپانیا قهرمانِ دو دوره‌یی قبلیِ یورو است.
اما وقایعِ اخیر می‌تواند رویِ تصمیمِ نهاییِ دل بوسکه برایِ انتخابِ دروازه‌بانِ اصلی‌اش تاثیر بگذارد. دخئا یا کاسیاس؟ کدام یک در دروازه‌یِ لا روخا در یورو 2016 قرار می‌گیرند. از آنجایی که کاسیاس دیروز به عنوانِ کاپیتانِ اسپانیا، به رسمِ همیشگی، در کنفرانسِ مطبوعاتی حاضر نشد و به جایش کاپیتانِ دوم و سوم، یعنی راموس و اینیستا، کنارِ دل بوسکه نشستند، من استدلال می‌کنم که دخئا مقابلِ چک درونِ دروازه می‌ایستد. چون اگر کاسیاس در این جلسه شرکت می‌کرد همه‌یِ مطبوعاتِ اسپانیا تیترِ یک می‌زدند که او بازی می‌کند و احتمالا این جوی بوده که دل بوسکه ازش دوری گزیده.   
بدین ترتیب اگر دخئا سنگربانِ شماره‌یِ یک اسپانیا باشد، احتمالا بقیه‌یِ تیم برایِ حمایت ازش و نشانِ اتحادشان با جنگندگیِ بیشتری بازی خواهند کرد. نکته‌ای که در صورتِ نیمکت‌نشین شدنِ دروازه‌بانِ منچستر یونایتد موضوعیتِ چندانی پیدا نخواهد کرد. البته دل بوسکه دیروز گفت که تصمیمِ نهاییش را امروز می‌گیرد؟ اما چرا اینقدر تردید و صبر کردن تا روزِ آخر؟ دل بوسکه 10 نفر از ترکیبِ اصلی‌اش را می‌شناسد اما هنوز دروازه‌بانش را انتخاب نکرده است. این قضیه نشان می‌دهد او تا جایی که ممکن است به کاسیاس فرصت داده تا در تمرینات خودش را نشان دهد و ثابت کند هنوز همانِ ناجیِ همیشگی است. دو تمرینِ آخرِ اسپانیا هم پیش از بازی مقابلِ چک پشتِ درهایِ بسته انجام شد تا از هرگونه جنجالی از سویِ ژورنالیست‌ها دور بماند.
در هر صورت بازیکنانِ اسپانیا یکی پس از دیگری در مصاحبه‌هایِ اخیر از آمادگی، اتحاد و جوِ خوبِ تیم حرف زده‌اند. تماشایِ تمریناتشان در چند هفته‌یِ اخیر هم همین را نشان داده است. بازیکنانی که تازه به جمعِ تیمِ قهرمانِ یورو و جامِ جهانی هم اضافه شدند به نظر کاملا با بقیه هماهنگ شده‌اند. پس چه دل بوسکه دخئا را انتخاب کند و چه کاسیاس را، اسپانیا تمامِ عواملِ لازم برایِ یک قهرمانیِ دیگر را دارد، با، یا بدونِ محرکی خارجی.
 
 
     
آی اسپورت
2016-06-14 14:48:28
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر