فهرست
قاب ویژه: اخم وریا، خنده علیمنصور
قاب ویژه: اخم وریا، خنده علیمنصور

قاب ویژه: اخم وریا، خنده علیمنصور

آی اسپورت- علیرضا منصوریان و وریا غفوری عصر امروز پیش از آغاز تمرین آبی پوشان دقایقی هم کلام شدند. صحبت در حالی آغاز شد که غفوری اخم بر صورت داشت و منصوریان می خندید. کسی از موضوع بحث این دو چیزی نفهمید اما پس از دقایقی، غفوری در حالیکه اثری از آثار ناراحتی در چهره اش دیده نمی شد محل را ترک کرد.
     
آی اسپورت
2016-06-28 18:32:15
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر