فهرست
یهودا درون دروازەها/ چگونه با طارمی می‌توان طعم تلخ سقوط را در "۹" گام مزمزە کرد؟
یهودا درون دروازەها/ چگونه با طارمی می‌توان طعم تلخ سقوط را در "۹" گام مزمزە کرد؟

یهودا درون دروازەها/ چگونه با طارمی می‌توان طعم تلخ سقوط را در "۹" گام مزمزە کرد؟

۱) ماجرای مهدی طارمی از آن ماجراهای افسانەهای پریان است، در کمتر از دو سال از هیچ بە همەچیز رسیدن. از لیگ یک ایران تا حضور در پرطرفدارترین تیم آسیا و آقای گلی لیگ برتر. اما شوالیەی این قصە تنها یک قهرمان امروزین نبود کە صرفا متکی بە توانایی‌های فیزیکی‌اش باشد. او برخلاف بسیاری از امروزی‌ها، مرام و اخلاق پهلوانی را فقط یک ژست سینمایی جلوی دوربین‌ها نمی‌دانست. قهرمان داستان در عین زدن گل‌های زیبا بە حریفان، گل‌هایی زیباتر بە قهرمانان پیشین اما نیازمند تیم و مهمتر از همە به قلب هواداران هدیە می‌کرد و دل می‌ربود.۱) ماجرای مهدی طارمی از آن ماجراهای افسانەهای پریان است، در کمتر از دو سال از هیچ بە همەچیز رسیدن. از لیگ یک ایران تا حضور در پرطرفدارترین تیم آسیا و آقای گلی لیگ برتر. اما شوالیەی این قصە تنها یک قهرمان امروزین نبود کە صرفا متکی بە توانایی‌های فیزیکی‌اش باشد. او برخلاف بسیاری از امروزی‌ها، مرام و اخلاق پهلوانی را فقط یک ژست سینمایی جلوی دوربین‌ها نمی‌دانست. قهرمان داستان در عین زدن گل‌های زیبا بە حریفان، گل‌هایی زیباتر بە قهرمانان پیشین اما نیازمند تیم و مهمتر از همە به قلب هواداران هدیە می‌کرد و دل می‌ربود.۲) هواداران پرسپولیس پس از سال‌ها قهرمان خود را یافتە بودند. جوان رعنای دوست‌داشتنی‌ای کە در دامن خود تیم قد کشیدە بود و در بزرگترین دربی سال‌های اخیر خوان آخر را هم پشت سر گذاشتە بود. پس وقتی قهرمان قصە بە سبک فیلم‌های وسترن خواست شهر را پس از تلاش‌های‌اش ترک کند و در افق "غرب" از دیدە محو شود، دوستداران تنها آرزوی سفر و "روز و روزگاری" خوش برای وی داشتند، چرا کە برای "خوب" قصەی ما نە پای "یک مشت دلار" کە حکایت "پریدن از قفسی" در میان بود کە دیگر برای قهرمان عاشق و "مجنون" ما تنگ شدە بود.۳) در غیاب قهرمان قصەی‌سرخ و در آشفتەبازار نقل و انتقالات لیگ برتر، پرسپولیس قافیە را باختە و مهاجم موردنظر تیم و هواداران پس از روزها قول و قرار سر از تیم رقیب در‌می‌آورد. اما دیری نمی‌گذرد کە قهرمان کە بار سفر غرب بستە بود، در شهر آفتابی می‌شود. با بزرگان و قهرمانان قدیمی دیدار می‌کند و خبر از بازگشت برای تکمیل وظیفەای می‌دهد کە ناتمام ماندە؛ هوا بە شدت آفتابی می‌شود، گرم‌تر و روشن‌تر از "صلاە ظهر".۴) اما قهرمان قبل از بازگشت هوای سفر بە سرش می‌زند. هواداران دوبارە در دودلی و تردید فرو می‌روند. سیکل مجددی از وعدە و قول و قسم آغاز می‌شود، کە خود نشانەهایی است شوم از آیندە.۵) مجال بیرحمانە اندک بود و واقعه سخت نامنتظر:مهدی طارمی در جریان "سفری تفریحی" بە ترکیە با تیم ردەی سیزدهم لیگ این کشور قرارداد بست.٦) هیچ‌کس نمی‌داند چە روی دادە است. هرکس از ظن خویش دلیلی می‌آورد، اما براستی کسی دقیقا سر در نمی‌آورد. شنبە مذاکرە با باشگاە و سەشنبە قرارداد با تیم ریزە اسپور. شاید هیچ "دشمنی در پشت دروازەها" نیز نمی‌توانست اینگونە پرسپولیس را از درون ریز ریز کند.۷) حاتم طائی از دزدی کە وی را با حقەی ناتوانی و زخمی‌بودن از اسب بە زیر کشیدە و با فریفتنش اسب وی را ربودە بود، خواهش کرد ماجرا را پیش کسی مطرح نکند. سارق لبخندزنان و سوار بر اسب بە حاتم گفت، نکند از مضحکە‌شدن پیش مردم نگران است، حاتم در جواب پاسخی داد کە از فراز اعصار و قرون انعکاس آن امروزە نیز در گوش‌مان طنین می‌افکند: " از این نگران و در هراسم کە دیگر کسی افتادەای را یاری نرساند، مبادا وی را فریفتە و دارایی‌های‌اش را برباید." بیایید امیدوار باشیم سوارەهای قصەی قرن و بیست و یکمی ما این خواستە را گوش دهند و حکایت زرنگی خویش را بە "غربی‌ها و اروپائی‌ها"ی‌شان نگویند.۸) کسی چندان از رفتن رضائیان شوکە نشدە، او پیشتر هم نشان دادە بود، همان یهودایی است کە علیرغم همەی نمایش‌های‌اش، عشق را بە سکەای خواهد فروخت. همه‌ی شگفتی در انکاری است کە طارمی پطرس‌وار در کمتر از سە روز بدان دست زدە. آیا پس از این دیگر می‌توان برای قلب‌های قرمز شش‌تایی، و یا نسخەی آبی و چهارتایی آن، معنا و ارزشی قائل شد؟ آیا همین امروز وقتی بە ترکیب تیمی می‌نگریم کە بدان عشق می‌ورزیم، باید در پی شناسایی یهوداها و پطرس‌های بعدی باشیم؟ آیا در هراس از سارقان علاقه و دل‌خوشی‌های فوتبالی‌مان دیگر نباید به هیچ مدعی و افتادەای اعتنایی کنیم؟ بە هرحال اگر مشتاق شناسایی قهرمانان پوشالی و نمایندگان بعدی این روند رو بە فزونی و ویرانی هستیم، باید تا تابستان آیندە صبر کنیم. اپیزود بعدی این سریال شاید وحشتناک‌تر هم باشد.۹) " پطرس بە او گفت: حتی اگر همە بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید. عیسی بە او گفت آمین، بە تو می‌گویم کە امروز، آری همین امشب، پیش از آنکە خروس دوبار بانگ زند، سە بار مرا انکار خواهی کرد! اما پطرس با تاکید بسیار گفت: اگر لازم باشد با تو بمیرم،. انکارت نخواهم کرد." ( کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل مرقس، آیات ۲۹ تا ۳۱).فٶاد حبیبی
  ۱۸  
آی اسپورت
2016-06-29 16:51:49
نظر دهید
۱۸ نظر
-
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹
دوستان نباید از کنار خیانت این دوتا به راحتی گذشت ، اگر بیخیال بشیم فردا بقیه بازیکنها هم همین پروژه را تکرار میکنن، البته روی سخنم با استقلالی ها هم هست اوناهم شاید الان بخندن ولی همین بلاها کم سرشون نیومده و اگر ما کوتاه بیاییم باید فاتحه باشگاهمون و بخونیم. این موضوع نیاز به اتحاد سرخابیها داره.
البته عده ای می خوان خیانت طارمی رو بی اهمیت جلوه بدن که درست نیست، وکیل طارمی مصاحبه میکنه و میگه:" اگر می خواست به ترکیه برود با پرسپولیس مذاکره نمی کرد.
پرسپولیس نیوز : وکیل مهدی طارمی سفر مهاجم ملی پوش پرسپولیس به ترکیه را بی ارتباط به پیوستن به لیگ این کشور عنوان کرد.
به گزارش پرسپولیس نیوز، صبح امروز رامین رضاییان برای مذاکره با باشگاه های ترکیه ای راهی این کشور شد ، در حالی که مهدی طارمی هم او را همراهی تنها با این تفاوت کرده طارمی با پرسپولیسی ها توافق کرده که بماند اما رضاییان هنوز از حضور در پرسپولیس خودداری می کند.
صد ابراهیمی وکیل طارمی با اشاره به این مطلب گفت: در مورد وضعیت طارمی باید عرض کنم دیروز جلسه با دکتر طاهری طولانی شد نه به سبب طولانی شدن مذاکرات که به دلیل اینکه بین جلسه ما چند کار فوری و مهم دیگه واسه دکتر طاهری پیش اومد که باعث وقفه مذاکره می شد. در هر حال توافقات کلی حاصل شد فقط بحث یکساله و دوساله بودن قرار موند که باشگاه روی دوساله و مهدی روی یکساله بودن تاکید داشتند و این هم انشاالله قابل حل است.
وی ادامه داد: مسافرت رفتن مهدی طارمی به هر مقصدی باشه ارتباطی به من نداره فقط میتونم بگم اگر قرار بود بره ترکیه قرارداد ببنده بدون من نمی رفت. پیشنهاد ترکیه را خیلی وقت پیش داشت و نپذیرفت. اگه بنا به رفتن به اونجا بود دلیلی برای مذاکره با پرسپولیس وجود نداشت."
.......................
خوب سوال اینجاست که این بی غیرت چرا با احساسات هواداران بازی کرد؟ چرا باید بیایی مذاکره کنی و قول موندن بدی و بعدش زیر همه چی بزنی؟ هواداران که با رفتنش مخالفتی نداشتن، صحبت ما اینه که چرا میایی وقت باشگاه رو میگیری تا بقول برانکو زمانو ازدست بدیم؟ چطور از تعصب حرف میزنی ولی حاضر نیستی قرارداد دوساله ببندی تا اگر رفتی پولی گیر باشگاه بیاد ولی عوضش با باشگاه "خاله ریزه" راحت قرارداد دوساله میبندی؟
فازدوستانی که میگن برای پیشرفت رفته چیه؟ باشگاهی که با اختلاف 6امتیاز از سقوط نجات پیداکرده کجا جای پیشرفت داره؟ هر گردی گردو نیست دوستان! متاسفانه یه حرفی افتاده تو دهنمون که اروپا بهتره ولی قبلا هم گفتم اگر یکی مثل درخشان مربی ما بود قطعا رفتن به تیم خاله ریزه هم می تونست پیشرف محسوب بشه ولی الان که یه مربی بنام بالاسر تیم هست و تو آسیا هم حضور داریم چه لزومی داره برای پیشرفت بره تیم ریزه!؟
-
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰
پرطرفدارترین تیم اسیا؟ این توهمات مضحک رو از کجا میاری؟
اسمان
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۵
واقعا طرز قرادادبستن مدیران ما هم معضلی شده.ضمنا بازیکنی که باپرسپولیس واستقلال قراداد میبندد.باتیمهای دیگه فرق بکنه.
راد
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸
حقیقت تلخه....دوستان استق لالی واسشون سخته تلخه با واقعیت کنار بیان که پرسپولیس پر طرفدارترین تیم اسیاست....توهم فوتوشاپ روزنامه استقلاله....که چند بار لو رفته....
پرسپولس ایران پرطرفدارترین تیم آسیاست...اینو من نمیگم ....اطالاعات مستند مراجع ورزشی میگن
امیررضا
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۰
( کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل مرقس، آیات ۲۹ تا ۳۱).
واقعا؟
AA
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲
پرطرفدارترین تیم آسیا !!!!!!!!!!!!!
-
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳
عزیزان نباید بذاریم این بدعت خیانت در قبال تیم بزرگ پرسپولیس و هواداران میلیونى و انبوهش باب شه و باید در اینده نشان بدهیم مارهاى در استین و خنجر زنان از پشت و دشمنان در قالب دوست را هرگز فراموش نکرده و نخواهیم بخشید البته از منظر دیگه باید تکلیف با این مدیران بى کفایت هم روشن شه که حتى در رقابت داخلى هم نقل و انتقالات را حسابى به رقیب باختند. مشخصاً اینکه وحید امیرى هم تأیید کرد پیشنهاد مالى ابى ها بالاتر بوده و صرفاً به عشق پرسپولیس اومده. ضمناً اگر ردّپاى کیروش هم مطرح باشه بدون إغماض تکلیف رو باید باش یه سره کرد
کاوه
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۶
فوق العاده بود آقای حبیبی و مخصوصا اشارات بجای شما به فراز هایی از کتاب مقدس مقاله تان را خواندنی تر کرد. لطفا بیشتر بنویسید...
-
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۶
مثال های قرانی بزن ابله
matt1982
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۱
بسیار تامل برانگیز... سپاس جناب حبیبی
-
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۳
پرطرفدارترین تیم آسیا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پرسپولیس
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۷
بسیار لذت بردم، امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در پرسپولیس نباشیم. . . .
بابک
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۱
آقا واقعیت رو بایس پذیرفت لنگ پرطرفدارترین تیم هست خدایی اما نه تو آسیا تو ایران و صد البته استقلال هم پر افتخار ترین تیم تو ایرانه....حالا دیگه قضاوت با انسان های عاقل که کدوم میتونه واسه یه تیم مایه غرور و مباهات باشه
پارسا
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۰
عالی بود
پارسا
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱
عالی بود
-
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۷
مدبیران بی لیاقت پرسپولیس همین الان بعد از این همه اشتباه با بازیکن جوان ملوان دوساله بسته اند یعنی اگر این پسر استعداد داشت و این فصل شکوفا شد بعد ازفصل آینده میتواند با اسم و رسمی که به هم زده هرکجا میخواهد برود بدون اینکه ریالی گیر باشگاه بیاید یا در بهترین حالت با هزار ناز و عشوه برای یک فصل با حقوق نجومی تمدید خواهد کرد
-
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵
خوشم اومد خوب نوشتی اشکال نداره بذار چهارتا دوچرخه چی از خریداشون خوشحال باشن تا بعد
رسول از کرمانشاه
شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰
متنت قشنگ ولی با پرطرفدارترین تیم آسیا مشکل داریم آقا فواد
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر