فهرست
قهرمانان در فصل دفاع/ ناکامی و سقوط
قهرمانان در فصل دفاع/ ناکامی و سقوط

قهرمانان در فصل دفاع/ ناکامی و سقوط

آی اسپورت- تاریخ لیگ برتر می گوید قهرمان در فصل دفاع از این عنوان در هر 3 بازی یک امتیاز از خودش عقب می افتد و درنهایت به طور متوسط 4 پله سقوط می کند.

لیگ دوم
پرسپولیس به عنوان مدافع قهرمانی وارد لیگ دوم شد و سوم شد. پرسپولیس در هر 5 بازی، یک امتیاز نسبت به فصلی که قهرمان شد کمتر امتیاز گرفت.

لیگ سوم
سپاهان در لیگ دوم قهرمان و به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد این فصل شد. آنها در پایان فصل روی پله ششم ایستادند. سپاهان لیگ سوم در هر بازی 0/5 امتیاز نسبت به قهرمان لیگ دوم کمتر امتیاز گرفت.

لیگ چهارم
پاس در این فصل 0/63 امتیاز در هر بازی نسبت به دوره سوم لیگ کمتر گرفت. پاس در سالی که قهرمان شد، 3 بار در 26 بازی باخت ولی در لیگ چهارم تعداد شکست هایش به 10 تا در 30 بازی و تعداد گلهای خورده اش از 29 به 40 رسید.

لیگ پنجم
فولاد مدافع عنوان قهرمانی روی پله هشتم قرار گرفت با 7 رتبه سقوط. فولادی ها در هر بازی 0/76 امتیاز کمتر از فصل قهرمانی شان گرفتند که می شود 3 امتیاز در هر 4 بازی. 19 بردشان به 11 پیروزی رسید و 4 باخت شان هم تقریبا 3 برابر شد و به 11 شکست رسید. فولاد در لیگ پنجم تبدیل به اولین مدافع عنوان قهرمانی با تفاضل گل منفی شد.

لیگ ششم
تیمی که در لیگ پنجم با 59 امتیاز قهرمان شد، این فصل 52 امتیاز گرفت و به پله چهارم سقوط کرد. 0/24 افت امتیازی در هر بازی یعنی تیم مرفاوی هر 4 بازی یک امتیاز کمتر از تیم قلعه نویی گرفت. استقلال در سال قهرمانی اش 17 گل خورد که در فصل دفاع از آن به 30 رسید.

لیگ هفتم
سایپا، قهرمان لیگ ششم در فصل بعد با 10 پله سقوط یازدهم شد. آنها در هر بازی به طور میانگین 0/55 امتیاز کمتر از سال قبل گرفتند. تیم دایی در لیگ ششم و در 30 بازی تنها 4 بار باخت ولی این آمار در 34 بازی لیگ هفتم به عدد عجیب و غریب 13 رسید.

لیگ هشتم
پرسپولیس در هر بازی تقریبا 0/3 امتیاز کمتر گرفت، 3 بار کمتر برد، باخت هایش تقریبا 2 برابر شده و از 5 به 9 رسید و درنهایت پنجم شد.

لیگ نهم
استقلال در لیگ نهم 0/2 امتیاز در هر بازی کمتر از قهرمان لیگ هشتم گرفت و سوم شد. مهمترین تغییر این تیم کاهش گلهای زده اش از 70 به 48 بود.

لیگ دهم
و بالاخره اولین مدافع موفق عنوان قهرمانی. سپاهان در لیگ دهم تنها 0/03  امتیاز کمتر از لیگ نهم گرفت یعنی یک امتیاز در کل فصل.

لیگ یازدهم
سپاهان لیگ یازدهم 0/03 امتیاز از تیم لیگ دهم بیشتر گرفت و بیلانش را یک امتیاز بهتر کرد و تنها قهرمان بدون افت تاریخ لیگ برتر شد.

لیگ دوازدهم
سپاهان پا به پای استقلال آمد ولی سوم شد چون دو امتیاز کمتر گرفت و همین کاهش 0/06 امتیازی در هر بازی کار دست شان داد.

لیگ سیزدهم
قلعه نویی استقلال را با معدل 1/97 امتیاز در لیگ دوازدهم قهرمان کرد ولی در سال دفاع از این عنوان میانگین 1/8 را ثبت کرد. تیمی که با 18 گل خورده قهرمان شده بود این فصل 25 گل خورد و پنجم شد.

لیگ چهاردهم
فولاد در هر بازی 0/17 امتیاز کمتر گرفت و پنجم شد.

لیگ پانزدهم
بدترین مدافع عنوان قهرمانی یعنی سپاهان. آنها به اندازه سایپای لیگ هفتم 10 پله در جدول سقوط کرده و یازدهم شدند اما به طور متوسط در هر بازی 0/7 امتیاز کمتر گرفتند و از 59 به 38 رسیدند. سپاهان در لیگ چهاردهم با 17 برد قهرمان شد ولی در لیگ بعدی تنها 8 بار رنگ برد را دید. تعداد گلهای زده شان هم از 46 به 29 رسید.

پیش بینی
استقلال خوزستان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد این دوره می شود. طبق آمار استقلال خوزستان در انتهای این فصل با 47 امتیاز پنجم می شود.
     
آی اسپورت
2016-07-10 19:20:16
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر