فهرست

تحلیل فنی: نتیجه خوب، نمایش متوسط

آی اسپورت - هر دو تیم با استراتژى کنترل بازى بدون توپ وارد میدان شدند و سعى در ارزیابى رفتار تاکتیکى یکدیگر داشتند که متاسفانه تیم ایران قادر به در دست گرفتن ابتکار بازى نبود و یک نیمه به راحتى هدر رفت .  انتخاب خط میانى زمین جهت پرس و استفاده از سرعت و خلاقیت امیرى و جهانبخش منطقى به نظر مى رسید اما عدم آشنایى یا توانمندى بازیکنان ما در فاز هجومى بازى و تعلل هافبکهاى میانى و سرعت بسیار پایین در تصمیم گیرى بازیکنان ایران هرگز به تیم ایران اجازه بهره گرفتن از استراتژى خود را نداد.
پس از نمایش ضعیف نیمه اول تیم چین تغییر سیستم بازى به ٢-٤-٤ لوزى و استفاده از بازیکنان تکنیکى که توان حفظ توپ و گردش توپ با سرعت بیشترى را داشتند جهت توسعه مالکیت در عرض و طول زمین و بهره گرفتن از سرعت و قدرت تهاجمى دو مدافع کنارى مى توانست بازى تیم ایران را غیر قابل پیش بینى کند که احتیاط بیش از اندازه این فرصت را از تیم ملى گرفت.  تا این لحظه در فاز نتیجه گیرى عملکرد خوبى داشته ایم اما کیفیت بازى تهاجمى تیم ملى خوب نیست و انتظار از کیروش و تیم ملى جهت ارائه بازى با کیفیت و جذاب بیشتر است.

منبع: کانال تلگرام داریوش یزدانی
     
آی اسپورت
2016-09-07 05:38:02
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر