فهرست
بهترین هفته لیگ شانزدهم/ 25 گل در 8 بازی
بهترین هفته لیگ شانزدهم/ 25 گل در 8 بازی

بهترین هفته لیگ شانزدهم/ 25 گل در 8 بازی

آی اسپورت- پرگل ترین هفته لیگ شانزدهم با بازیهای این هفته رقم خورد و برای اولین بار میانگین گل در هر بازی از 3 عبور کرد.
 
نتایج
4 تساوی در هفته اول (50 درصد)، 6 تساوی در هفته دوم (75 درصد)، یک مساوی در هفته سوم (12 درصد)، 5 مساوی در هفته چهارم (63 درصد)، 6 تساوی در هفته پنجم (75 درصد)، 5 تساوی در هفته هفتم (63 درصد) و حالا تنها 2 مساوی که در یکی 6 گل رد و بدل می شود تا پر گل ترین بازی فصل لقب بگیرد. لیگ دوباره راه افتاد و تعطیل شد.
 
گل
14 گل در هفته اول، 12 گل در هفته دوم، 21 گل در هفته سوم، 14 گل در هفته چهارم، 14 گل در هفته پنجم، 13 گل در هفته ششم و حالا 25 گل در این هفته که می شود معدل بیش از 3 گل در هر بازی. لیگ دوباره راه افتاد و تعطیل شد. با گلهای این هفته، معدل گل به بازی لیگ شانزدهم از مرز 2 گل عبور کرد.
     
آی اسپورت
2016-09-21 20:04:54
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر