فهرست
مدیرعامل پرسپولیس بیرون از هیات مدیره؟
مدیرعامل پرسپولیس بیرون از هیات مدیره؟

مدیرعامل پرسپولیس بیرون از هیات مدیره؟

آی اسپورت – قانون می گوید  بعد از انتخاب و معرفی اعضای هیات مدیره یک باشگاه با رای گیری این اعضا شخص مدیرعامل از بین اعضا این هیات مدیره مشخص خواهد شد  اما ظاهرا در خصوص پرسپولیس این قانون به راحتی زیر پا گذاشته می شود.
از یک هفته پیش  بحث مدیرعاملی باشگاه پرسولیس  داغ شده و هر روز نام هایی مثل مهدی محمد نبی،محمدرضا ساکت، محمد دادکان،محمد صادقی درودگر و ... شنیده می شود که آخرین این افراد علیرضا رحیمی بود.
نکته جالب اینکه  هیچ کدام از افرادی که طی چند روز اخیر نام شان به میان  آمده  جزو هیات مدیره باشگاه  نیستند و مشخص نیست نام شان چگونه مطرح شده است.

     
آی اسپورت
2014-04-27 16:41:55
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر