فهرست
عکس تاریخی : دایی ، استیلی و پیلی در یک قاب
عکس تاریخی : دایی ، استیلی و پیلی در یک قاب

عکس تاریخی : دایی ، استیلی و پیلی در یک قاب

آی اسپورت -  wow که نمی شود بگوییم بس که این عبارت فرنگی به نشانه تعجب پیش این عکس سوسولی به نظر می رسد !
از چپ به راست علی دایی ، حمید استیلی ، جواد منافی ، اصغر مدیر روستا و نادر محمدخانی . عکس متعلق است به سال 1371 ، زمانی که علی پروین سرمربی تیم ملی بود و با پارچه هر شلوار می شد 25 شلوار امروزی تولید کرد . یاد پیلی ها ، فاق های بلند و و پشت مو ها به خیر . این عکس اسناد مهم تاریخ در ایران اند

     
آی اسپورت
2014-05-05 23:44:40
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر