فهرست
آیین نامه جنجالی سازمان لیگ ؛ سقف بودجه به جای سقف قرارداد
آیین نامه جنجالی سازمان لیگ ؛ سقف بودجه به جای سقف قرارداد

آیین نامه جنجالی سازمان لیگ ؛ سقف بودجه به جای سقف قرارداد

 

آی اسپورت -  سازمان لیگ برتر فوتبال ایران ، به منظور رعایت الزامات کنفدراسیون آسیا در خصوص شفاف سازی مالی و جلوگیری از افزایش بی رویه دستمزد بازیکنان ، دستور العمل های تازه ای برای هزینه کرد تیم ها وضع کرد.

طبق دستورالعمل جدید ،  باشگاهها موظف اند هزینه جاری را به طریقی تنظیم نمایند که مبلغ هزینه کرد آنها دریکسال از سقف تعیین شده توسط فدراسیون فوتبال تجاوز ننماید .

جالیب اینکه  طبق آیین نامه باشگاههایی که به نحوی از محل بودجه عمومی استفاده می نمایند موظف اند که برآورد بودجه سالیانه خود را قبل از شروع فصل به مدیریت برنامه و بودجه سازمان لیگ برتر ارائه نمایند تا بودجه برآورد شده برای عملکرد باشگاهها در پایان سال مالی مورد ارزیابی وکنترل قرارگیرد .

-در آیین نامه مالی جدید سازمان لیگ ، باشگاهها مکلف اند در زمان عقد قرارداد مالیات های تکلیفی قانونی را از مبالغ توافقی کسر نموده و به حساب اداره مالیات واریز نمایند  بازیکنان و دیگر عوامل باشگاهها موظف هستند در پایان هر فصل به اداره امور اقتصادی و دارائی استان مربوطه مراجعه ومفاصا حساب مالیاتی دریافت نمایند .

سازمان لیگ تاکید می کند  در هر شرایطی تعیین وضعیت امور مالیاتی کلیه عوامل باشگاهها اعم از مدیران ، مربیان ، بازیکنان ، کادر پزشکی و خدماتی به عهده مودی قانونی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت متوجه شخص قرارداد می باشد.

ضمنا از فصل 93 94 مفاد کلیه قراردادهای بازیکنان و مربیان و دیگر اعضای تیم منتشر می شود .

     
آی اسپورت
2014-05-08 03:13:08
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر