فهرست
قائم مقام اس آی اس:هیات مدیره پرسپولیس از خودش اختیاری ندارد/ ما دنبال تعاملیم اما چنین روحیه ای از آقایان ندیدیم/ چرا اسپانسر جدید  طرح خود را برای  پرداخت 30 میلیارد اعلام نمی کند؟
قائم مقام اس آی اس:هیات مدیره پرسپولیس از خودش اختیاری ندارد/ ما دنبال تعاملیم اما چنین روحیه ای از آقایان ندیدیم/ چرا اسپانسر جدید طرح خود را برای پرداخت 30 میلیارد اعلام نمی کند؟

قائم مقام اس آی اس:هیات مدیره پرسپولیس از خودش اختیاری ندارد/ ما دنبال تعاملیم اما چنین روحیه ای از آقایان ندیدیم/ چرا اسپانسر جدید طرح خود را برای پرداخت 30 میلیارد اعلام نمی کند؟

<div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">آی اسپورت &ndash; بحث استفاده از برند پرسپولیس<span>&nbsp; </span>همان گونه که پیش بینی می شد مشکلات زیادی را به وجود آورده و کلافی که پیچیده شده بود همچنان پر از گره های کور به نظر می رسد.این مساله البته بعد از عقد قرارداد با اسپانسر جدید پرسپولیس به وجود آمده چرا که طبق قرارداد قبلی استفاده از برند پرسپولیس به مدت 5 سال به شرکت صدرا سیستم پاسارگاد واگذار شده اما اسپانسر جدید هم می خواهد از برند باشگاه استفاده کند و هنوز در خصوص همکاری طرفین ماجرا تعاملی حاصل نشده است.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">رضا شریف قائم مقام شرکت اس آی اس<span>&nbsp; </span>که چندی قبل در مصاحبه با آی اسپورت<span>&nbsp; </span>جزئیات قرارداد با باشگاه پرسپولیس را<span>&nbsp; </span>به تفصیل شرح داده بود حالا<span>&nbsp; </span>با توپ پر از منافع شرکتش دفاع می کند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">آقای شریف داستان استفاده از برند<span>&nbsp; </span>پرسپولیس و تعامل با اسپانسر جدید به کجا رسید</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">؟</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">داستان خاصی وجود<span>&nbsp; </span>ندارد .ما قرارداد داریم<span>&nbsp; </span>و این مشکل آقایان است<span>&nbsp; </span>و به ما ربطی ندارد.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">نتیجه مذاکرات تان با باشگاه پرسپولیس به کجا رسید؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">به نتیجه خاصی نرسیده ایم .متاسفانه هیات مدیره<span>&nbsp; </span>باشگاه از خودش اختیاری ندارد<span>&nbsp; </span>و همه چیز را به اسپانسر سپرده است.البته قول مساعد داده اند که مشکل را پیگیری کنند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">این درست است که شما درآمدهایتان را به اسپانسر جدید می دهید؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">این مساله به ما ربطی ندارد .ما با باشگاه طرفیم و باشگاه می تواند این مسائل را اعلام کند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">آیا جلسات تان با باشگاه پرسپولیس ادامه خواهد داشت؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">فعلا که همه در حال جلسه گذاشتن هستیم اما مهم خروجی قضیه است .ما قرارداد داریم و دنبال اثبات حقانیت خود نیستیم چون در مورد قرارداد ما همه چیز شفاف و روشن است .ما به دنبال هماهنگی هستیم تا موازی کاری نشود .طبعا وقتی افراد جدیدی می آیند و مدعی می شوند که ما صاحب برند هستیم دوگانگی و موازی کاری<span>&nbsp; </span>به وجود می آید<span>&nbsp; </span>که در فعالیت ما اختلال ایجاد می کند.ما دنبال این هستیم تا موازی کاری به وجود نیاید اما اگر در نهایت به نتیجه نرسیم<span>&nbsp; </span>و اگر باشگاه پیگیری مناسبی نداشته باشد ما هم از طریق مراجع قضایی پیگیر خواهیم شد.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">آقای سیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس دیروز گفتند<span>&nbsp; </span>در قرارداد با اس آی اس موارد نقضی وجود دارد.</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">موارد نقض چه بوده؟پیدا کنند و اعلام کنند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">حالا چه اتفاقی قرار است بیافتد؟چطور می شود که شما با هم تعامل کنید؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">ما که قطعا به دنبال تعامل هستیم<span>&nbsp; </span>اما ما 2 سال در این حوزه فعالیت مستمر داشته ایم و صاحب تجربه ایم در حالی که اسپانسر جدید تازه از نقطه صفر می خواهد این کار را شروع کند .به هر حال ما آماده تعامل هستیم.در<span>&nbsp; </span>بحث درآمد مشکلی وجود ندارد<span>&nbsp; </span>و بحثی نیست.با شیوه کار درست می شود تعامل کرد .اصلا شاید ما در حوزه هایی نخواهیم ورود کنیم<span>&nbsp; </span>و اسپانسر جدید می تواند در این بخش ها وارد شود .<span>&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">ما تجربه این کار را داریم اما آنهایی که دنبال منافع بیشتر هستند<span>&nbsp; </span>و می خواهند متولی استفاده از برند باشند باید تصمیم گیری<span>&nbsp; </span>کنند که تعامل داشته باشیم یا نه که ما چنین روحیه ای را از آنها ندیدیم و هنوز به جمع بندی مشخصی با آنها نرسیدیم.این هم برمی گردد به عدم شناخت آنها از برند.آنها سرابی برای خودشان درست کرده اند<span>&nbsp; </span>و فکر می کنند اگر کسی با آنها شریک نباشد منافع هنگفتی نصیب شان خواهد شد غافل از اینکه چنین چیزی وجود ندارد.در هر صورت ما آماده تعامل هستیم<span>&nbsp;&nbsp; </span>و بحث مان جهت پیشبرد کار است اما اگر مشکلی پیش بیاید هر تصمیمی که مراجع قانونی<span>&nbsp; </span>بگیرند را می پذیریم و تابع قانون هستیم.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">قرار داد شما سه ساله است یا 5 ساله؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">5 ساله.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">اما یکی از اعضای هیات مدیره دیروز گفته بود قرارداد شما سه ساله است؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">خب به خاطر بی اطلاعی دوستان است که چیز غیر طبیعی و عجیبی هم نیست.قرارداد ما از تاریخ 1/6/1391 تا 1/6/1396 است.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">ظاهرا قرار است<span>&nbsp; </span>با آقای پوستی هم جلسه ای داشته باشید؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">قرار است هیات مدیره با اسپانسر صحبت کند.طرف حساب ما باشگاه است .الان هم انتظار ما این است که باشگاه تعهداتش را انجام دهد اما ظاهرا تمام اختیارات<span>&nbsp; </span>و عنان کار را به دست اسپانسر<span>&nbsp; </span>سپرده اند<span>&nbsp; </span>و به ما هم ربطی ندارد که هیات مدیره نتوانسته با آنها تعامل کند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">اما خب طبیعی است که اعضای هیات مدیره به خاطر ارتباطات شان با اسپانسر از آن قرارداد حمایت کنند.</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">بله این طبیعی است اما سوال بزرگی مدت هاست در ذهن من وجود دارد که تبدیل شده به یک معمای حل نشده.جالب اینکه تا حالا این سوال را هیچ کس مطرح نکرده و حتی رسانه ها هم به آن نپرداخته اند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">چه سوالی؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">من کاری به روال کار و مکانیزم انتخاب این اسپانسر ندارم.درست یا غلط این قرارداد بسته شده اما می خواهم بدانم مکانیزمی که این اسپانسر تعریف کرده یا بیزینس پلنی که آنها دارند تا طی یک سال از این سرمایه گذاری 30 میلیاردی بهره ببرند چیست؟من ندیدم این را کسی سوال کند و وزارت ورزش هم در این خصوص جوابی نداده است.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">بیشتر توضیح می دهید؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">ببینید شاید نیت این دوستان خیر باشد و می خواهند در راه خدا 30 میلیارد تومان بدهند اما اگر اینطور نیست<span>&nbsp; </span>و آنها حتی از برند پرسپولیس سود نصیب شان نشود باید یک مکانیزم و پلنی داشته باشند تا حداقل تا پایان یک سال همان 30 میلیارد خودشان را به دست بیاورند.بیزینس پلن یعنی اینکه سرمایه گذاری من این است،بازگشت سرمایه ایم این است و سوددهی ام هم مشخص است.من می گویم در خوشبینانه ترین حالت و با فرض اینکه دوستان خیر هم هستند<span>&nbsp; </span>آخر سال اینها باید همان 30 میلیارد خودشان را دربیاورند<span>&nbsp; </span>مگر اینکه کاملا خیر باشند.این حلقه مفقوده ماجراست<span>&nbsp; </span>و اسپانسر جدید باید طرحش را ارائه بدهد که چگونه می خواهد این سرمایه را برگرداند.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">شما فکر می کنید می شود به این سرمایه طی یک سال رسید؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">ما دو سال است که در حوزه برند استقلال و پرسپولیس کار می کنیم<span>&nbsp;&nbsp; </span>و با<span>&nbsp; </span>قاطعیت اعلام می کنیم کسب 30 میلیارد تومان از برند باشگاه طی یک سال امری محال است چون این کار فاقد ابزارهای قانونی است .برندها ثبت نشده اند و مشکلات حقوقی زیادی دارند.تازه با فرض اینکه برند شسته رفته تحویل شان شود<span>&nbsp; </span>باز هم در طول یک سال نمی شود به سود رسید و با سرمایه گذاری<span>&nbsp; </span>شاید در طول دو سه سال بتوانی به سود برسی وگرنه اینطور نیست که امسال از صفر استارت بزنی و آخر سال 30 میلیارد تومان درآمد داشته باشی.</span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">پس قضیه چیست که این اسپانسر به باشگاه پرسپولیس ورود کرده و می خواهد طی یک سال 30 میلیارد تومان هزینه کند؟</span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA"><br /></span></b></div> <div style="text-align: justify;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';" lang="FA">تا جواب این سوال داده نشود معما حل نخواهد شد .باید پرسیده شود که این پول با چه مکانیزمی به دست می آید اما پیش بینی من این است که باشگاه عملا با پول دولت<span>&nbsp; </span>اداره می شود.یعنی افرادی آمده اند که امتیازاتی دولتی به آنها داده می شود<span>&nbsp; </span>و آنها هزینه می کنند که البته امیدوارم این پیش بینی درست نباشد.اگر واقعا این اتفاق افتاده باشد شعار خصوصی سازی که وزارت ورزش دو سه ماه روی آن مانور کرد عملا شکست خورده .این دقیقا دور زدن قانون است<span>&nbsp; </span>اما امیدوارم رسانه ها روی این مساله زوم کنند که این پول ها از کجا تامین می شود.</span></div>
     
آی اسپورت
2014-05-17 16:27:56
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر