فهرست
جلالی: کریمی را به سایپا می‌آورم!
جلالی: کریمی را به سایپا می‌آورم!

جلالی: کریمی را به سایپا می‌آورم!

<p>آی اسپورت -<span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">بعد از اینکه انگین فیرات توانست با تیم جوان و کم هزینه سایپا عملکرد خوبی داشته باشد، مسوولان این باشگاه تلاش زیادی کردند که مربی ترک&zwnj;تبار را حفظ کنند اما خانواده فیرات دیگر تحمل دوری او را نداشتند و در نهایت سرمربی سایپا برخلاف میل باطنی&zwnj;اش از نارنجی&zwnj;پوشان خداحافظی کرد و به کشورش برگشت. این اتفاق باعث شد سبحانی مدیرعامل باشگاه سایپا در وضعیت ویژه&zwnj;ای قرار بگیرد چرا که در زمان کوتاهی باید گزینه&zwnj;ها را انتخاب و بررسی می&zwnj;کرد و در نهایت با آنها به مذاکره می&zwnj;پرداخت. در لیست گزینه&zwnj;های سبحانی ظاهرا نام&zwnj;های زیادی به چشم می&zwnj;خورد اما سبحانی خیلی زود به این نتیجه رسید که مجید جلالی بهترین گزینه است چرا که جلالی هم با سیاست&zwnj;های باشگاه آشنا بود و به لحاظ اخلاقی همان مربی مد نظر سایپا بود و هم اینکه به خاطر سابقه&zwnj;اش در این باشگاه، امتیاز بالاتری به نسبت رقبایش کسب کرد. به این ترتیب مجید جلالی با قراردادی 3 ساله سرمربی سایپای البرز شد تا با برنامه&zwnj;ای بلند مدت به دنبال موفقیت بزرگی برای این تیم نارنجی&zwnj;پوش باشد. جلالی در مصاحبه با ایران ورزشی در مورد حضور دوباره&zwnj;اش در سایپا، اهدافش در این تیم و... صحبت می&zwnj;کند.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">بعد از اینکه سرمربی سایپا شدید، بازدیدی از باشگاه و امکانات آن داشتید، می&zwnj;خواستم بدانم سایپایی که الان دیدید با آن سایپا که چند سال پیش در آن حضور داشتید چقدر فرق کرده؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;خیلی تفاوت کرده. الان سالن&zwnj;های تمرینی مجهزی به نسبت آن موقع هست. سایپا واقعا یک باشگاه استاندارد است. از خیلی بابت&zwnj;ها استانداردهای خوبی دارد. من آخرین حضورم در باشگاه به سال 80 برمی&zwnj;گردد. آن موقع واقعا سایپا به این شکل نبود.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">یعنی آن موقع شرایط خوبی نداشت؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;آن موقع هم امکاناتش بد نبود اما الان خیلی خوب شده.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">حالا چطور شد که دوباره سرمربی سایپا شدید؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;صحبت&zwnj;هایی داشتیم. من هم واقعا دوست دارم جایی که می&zwnj;شود کار بلند مدت انجام داد، باشم. اگر ظرفیت برای کار بلند مدت باشد و صاحب برنامه مدت&zwnj;دار باشیم، می&zwnj;توانیم به خوبی جواب بگیریم. سایپا ظرفیت&zwnj;ها را دارد و روی زمان قرارداد هم کاری انجام داد که به موفقیت تیم منجر می&zwnj;شود.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">قراردادتان چند ساله است؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;3 ساله.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">بعد از چند سال حضور در تیم&zwnj;های پرطرفدار و البته پرحاشیه، امسال به تیمی رفتید که معمولا کم حاشیه است. این اتفاق را مثبت می&zwnj;دانید یا منفی؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;به هر حال من به&zwnj;عنوان یک مربی فکر می&zwnj;کنم هر کسی در مسیر تکامل باید فضاهای مختلفی را تجربه کند که من هم مستثنی نیستم.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">خب، هدفگذاری&zwnj;تان امسال برای سایپا چیست؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;ما می&zwnj;خواهیم در این فصل زیر ساخت&zwnj;های موفقیت&zwnj;های بزرگ آینده را فراهم کنیم. البته مراقب هستیم که به شأن و رتبه سایپا خدشه وارد نشود.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">یعنی امسال مثلا دنبال قهرمانی یا سهمیه آسیا نیستید؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;امسال هدف اصلی و اول&zwnj;مان فراهم کردن زیرساخت&zwnj;ها برای آینده است.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">پس امسال تیم جوانی خواهید داشت؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;به نسبتی که به رتبه سایپا لطمه نخورد باید تنظیم شده در لیگ برتر حرکت کرد. ما اگر بتوانیم حتما یک تغییر نسل ایجاد خواهیم کرد.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">البته خود سایپا یک تیم جوان است...</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;بله، اسکلت تیم خوب است اما سعی می&zwnj;کنیم یکسری تغییر داشته باشیم.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">با توجه به شناختی که از تیم دارید فکر می&zwnj;کنید چند درصد از تیم فعلی حفظ خواهد شد؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;روی این مساله نیاز به مطالعه بیشتری دارم. هنوز شناخت دقیقی روی تیم و بازیکنان ندارم که باید بررسی&zwnj;های لازم را انجام دهم اما همانطور که گفتم اینطور نیست که یک تیم کاملا جوان داشته باشیم چون برای حفظ رتبه سایپا به تجربه بازیکنان باتجربه هم نیاز خواهیم داشت.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">علی کریمی یکی از بازیکنان باتجربه است که فصل گذشته برخلاف سال&zwnj;های قبل بدون حاشیه بوده و فصل آرامی را گذرانده. ممکن است کریمی را هم امسال کنارتان داشته باشید؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;اگر علی کریمی دوست داشته باشد من استقبال می&zwnj;کنم.</span><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><strong><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline ! important; float: none;">یعنی به او پیشنهاد می&zwnj;دهید؟</span></strong><br style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #000000; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">&nbsp;بله، حتما این کار را خواهم کرد و خوشحال می&zwnj;شوم کریمی قبول کند و به سایپا بیاید چون او می&zwnj;تواند به ما کمک زیادی کند.</span></p>
  ۴  
آی اسپورت
2014-05-18 20:02:08
نظر دهید

۴ نظر
حسن
يكشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۰:۳۹
می خوای کریمی با سر افکندگی از فوتبال بره؟
حسن
يكشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۰:۴۰
می خوای کریمی با سر افکندگی از فوتبال بره؟
بلبل
يكشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۲:۰۳
سقوط سایپا با اینکارا حتمی است
ارش
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۰۸:۵۰
بلبل چه اسمی روی خود گذاشته حیوانی که صحبت کردن زیبایش همه را به به وجد میاورد بلبل سخنگو در سایت شما صداقت این را ندارد که با نام واقعی کامنت بگذارد بلبل خودت سقوط کردی از انسانیت و معرفت تو سقوط کردی از دروغ پردازی و کینه جویی کریمی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بوده هست و خواهد بود تا شما کوردلان همچنان بسوزید متعجب از این سایت که فقط کامنت مخالفان را چاپ می کند گردانندگان سایت ای اسپورت حق را بنویسید هر چند بر خلاف ایده شما باشد .........موفق باشید .
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر