فهرست
گزارش تصویری: پیراهن ویژه نایک برای 20 سالگی همکاری با آرسنال
گزارش تصویری: پیراهن ویژه نایک برای 20 سالگی همکاری با آرسنال

گزارش تصویری: پیراهن ویژه نایک برای 20 سالگی همکاری با آرسنال

<p><span style="font-size: medium;">آی اسپورت- این پیراهن آرسنال است، پیراهن مخصوص نایکی برای آرسنال پس از 20 سال همکاری نزدیک. نایکی تکیه هایی از تمام لباس هایی که در این 20 سال برای آرسنال تولید کرده کنار هم انداخته و از آن یک پیراهن جدید درآورده است. همکاری آرسنال با نایکی امسال به اتمام می&zwnj; رسد و آنها از سال آینده با لباس های پوما وارد رقابت ها خواهد شد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="decoded" alt="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577543.jpg" src="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577543.jpg" /></p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="shrinkToFit decoded" alt="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577541.jpg" src="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577541.jpg" height="473" width="548" /></p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="shrinkToFit decoded" alt="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577542.jpg" src="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577542.jpg" height="473" width="595" /></p> <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="decoded" alt="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577544.jpg" src="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577544.jpg" /></p> <p><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p><br /><img alt="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577545.jpg" src="http://up.rossoneri.ir/privete/uploads/cb4d7577545.jpg" height="570" width="660" /></p>
     
آی اسپورت
2014-05-19 16:07:32
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر