فهرست
باشگاه داماش گیلان: با همین نام و در رشت به فعالیت خود ادامه می دهیم
باشگاه داماش گیلان: با همین نام و در رشت به فعالیت خود ادامه می دهیم

باشگاه داماش گیلان: با همین نام و در رشت به فعالیت خود ادامه می دهیم

آی اسپورت-در پی ارسال رونوشت نامه هیئت فوتبال استان گیلان به باشگاه و طرح موضوع واگذاری امتیاز تیم فوتبال داماش در لیگ یک، علی سراوانی مدیر رسانه ای باشگاه داماش گیلان در گفتگویی گفت: بعد از رویت نامه و پاسخ کوتاه آقای عابدینی به آقای الماسخاله جلسه هیئت مدیره باشگاه داماش گیلان در این ارتباط برگزار شد.

وی در ادامه افزود: پس از پایان جلسه مصوباتی در چند بند تصویب شد که از سوی باشگاه داماش گیلان پاسخی رسمی خطاب به رییس هیئت فوتبال استان ارسال شده است.
سراوانی در ارتباط با متن نامه هیئت مدیره باشگاه داماش به الماسخاله گفت: این مصوبه در دو بند و شش تبصره تصویب شده ایت که به شرح ذیل است:
1- خوشبختانه در روز 28/02/93، در مصوبه هیئت مدیره این باشگاه تأکید گردید که تیم فوتبال داماش گیلان با همان نام و در شهر رشت به کار خود ادامه دهد.
2- در صورتیکه اشخاص حقیقی و یا حقوقی با تأئید آن هیئت محترم قادر به اداره این تیم باشند ، باید به موارد اعلامی ذیل متعهد و پایبند باشند:
الف - به هیچ عنوان تیم از شهر رشت خارج نگردد.
ب - نام داماش گیلان تغییر نکند.
ج - مبلغ ثمن واگذاری عبارتست از پرداخت 50 درصد از دیون به اعضای کادر فنی ، بازیکنان وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی که حدود 30 میلیارد ریال می باشد.
د - تعهدات باشگاه نسبت به بازیکنانی که بیش از یکسال قرارداد دارند به قوت خود باقی است ودر صورتیکه خریدار برای ادامه حضور این بازیکنان راغب نباشد ، باید قرارداد فسخ و ضرر و زیان احتمالی را پرداخت کند.
ه - واگذاری، تنها حق الإمتیاز تیم فوتبال لیگ یکی وتیم های پایه مربوط به آن می باشد.
و - چون فرصت محدود می باشد، مهلتی که می توانیم برای درخواست واگذاری قایل شویم از یوم جاری لغایت یک هفته می باشد.
مدیر رسانه ای داماش در ادامه افزود: در پایان نامه هم آقای عابدینی برای ریاست هیئت فوتبال گیلان چنین نوشتند: با شناختی که از درایت و مدیریت حضرتعالی دارم، امیدوارم به گونه ای این مهم را هدایت نمائید تا پاسخگوی خیل هواداران جوان این تیم باشد.
سروانی در پایان گفت: در طول دو سه سال گذشته همیشه مشریانی برای خرید داماش ابراز تمایل کرده اند که به دلیل اینکه قصد تغییر نام یا تغییر محل فعالیت داماش را داشته اند ما به شدت با این انتقال مخالفت کرده ایم. همانگونه که در جلسه واگذاری داماش به گرند، هواداران داماش قاطعانه از ما می خواستند که حاضرند با حفظ نام داماش به لیگ یک بروند اما با نام گرند در لیگ برتر نمانند.
     
آی اسپورت
2014-05-21 00:41:54
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر