فهرست
جنگ بر سر توپ
جنگ بر سر توپ

جنگ بر سر توپ

آی اسپورت- جایزه فرانس فوتبال یا همان توپ طلا معتبرترین دستاورد فردی دنیای فوتبال است، جایزه ای که هرساله به بازیکنی که  ازسوی خبرنگاران سرتاسر جهان بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد توسط مجله فرانس فوتبال اهدا می‌شود. مجله معتبر فرانس فوتبال ازسال ۱۹۵۶ روند اهدای توپ طلا را آغاز و تا سال ۲۰۰۹  ادامه داد،این جایزه ازسال ۲۰۱۰تا ۲۰۱۵ به مدت ۶سال با جایزه بهترین بازیکن سال جهان که ازسال ۱۹۹۱ توسط فیفا وبه انتخاب سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی به بازیکن منتخب جهان اهدا می‌شد، ادغام شد. درسال ۲۰۱۶ این دوجایزه ازیکدیگر مجزا شدند تا درکنار جایزه یوفا ۳جایزه معتبر انفرادی دنیای فوتبال محسوب شوند.

در حدفاصل ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ به انضمام سال ۲۰۱۶و ۲۱۰۷ در ۶سال برندگان "توپ طلا" و "بهترین بازیکن جهان" دوبازیکن مختلف بوده اند و به جز سالهای ۲۰۰۱،۲۰۰۰،۱۹۹۶،۱۹۹۴،۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ که به ترتیب ژان پیرپاپن،هریستو استویچکوف،ماتیاس سامر،لوئیزفیگو،مایکل اوون و پاول ندود برنده توپ طلا و لوتار ماتیوس، روماریو، رونالدوی برزیلی، زیدان، فیگو و زیدان برنده جایزه "بهترین بازیکن سال" شدند در باقی سالها برندگان هردو جایزه یک بازیکن بوده است.

امسال باید منتظرماند و دید که آیا لوکا مودریچ که با ۲۹درصد آرا و بالاتر از صلاح و کریستیانو رونالدو به عنوان بهترین بازیکن جهان درسال ۲۰۱۸ انتخاب شده وبه علاوه جایزه سال یوفا را نیز کسب کرده است می‌تواند توپ طلا را نیز فتح کند یا خیر.

نکته قابل توجه اینکه درسه دوره  آخری که جایزه فرانس فوتبال در سال جام جهانی اهدا شده  توپ طلا به زیدان،رونالدوی برزیلی و فابیو کاناوارو که هر سه عضو تیم قهرمان جام جهانی بوده اند رسیده که درصورت این روند شانس مودریچ برای کسب توپ طلا کاهش پیدا می‌کند و به موازات آن بخت واقبال آنتوئن گریزمن،کیلیان ام باپه و رافائل واران  برای کسب این جایزه معتبر افزایش پیدا خواهد کرد.

از همه این موارد که بگذریم اگرچه توپ طلا یک عنوان وافتخار انفرادیست اما جایزه ایست که هرساله به بازیکنی که درعین کسب عناوین قهرمانی،در طول یک سال میلادی در  تیم باشگاهی وملی خود  نقش موثرتری  داشته اهدا میشود  البته از دید ونگاه خبرنگاران. دراینجا عملکرد لوکا مودریچ،آنتوئن گریزمن،رافائل واران و کیلیان ام باپه که از ۲۶ بازیکن دیگر اعلام شده شانس بیشتری برای کسب توپ طلا دارند را از ۱ژانویه ۲۰۱۸ بررسی می‌کنیم.

۱-لوکا مودریچ

-در ۲۴بازی درلیگ اسپانیا در ترکیب رئال مادرید حضور داشته که ۱۲برد و ۶شکست نصیب رئال شده .

-در ۶بازی نیز غایب بوده که در۵تای آن رئال حریف راشکست داده و در یک بازی بازنده بوده .

در ۲۴ مسابقه ای که در ترکیب رئال حضور داشته مجموعا ۱۲۶۳ پاس به هم تیمی هایش داده و۴۰شانس گلزنی ایجاد کرده است.۷پاس گل داده و۲۴ شوت روانه دروازه حریف کرده که ۴۳درصد آن درچارچوب بوده است.مودریچ ۳۰ تلاش برای گلزنی درکارنامه ثبت کرده وموفق به زدن d; گل شده. در۱۳۰ جدال برسرتوپ شرکت کرده و ۱۶دریبل و ۲۴تکل موفق را ثبت کرده است.مودریچ ۳۹ کاردفاعی موثر نیز ازخود برجای گذاشته است.

-درسال ۲۰۱۸ لوکا مودریچ درلیگ قهرمانان ۷بار برای رئال به میدان رفته که ۵برد د ۲شکست نصیب رئال شده، ازطرفی در هردومسابقه ای که غایب بوده رئال حریف خود را شکست داده است.کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان،ماحصل تلاش مودریچ و یارانش در سال ۲۰۱۸بوده .

-درجام جهانی مودریچ در هر ۷مسابقه برای کرواسی به میدان رفت وبازدن ۲گل و دادن ۱پاس گل در طول ۶۹۴دقیقه،موفق شد درعین ناباوری همگان عنوان نایب قهرمانی جام جهانی را کسب کند.

۲-رافائل واران

-درسال ۲۰۱۸،۲۴بار برای رئال مادرید به میدان رفت و در ۱۲بازی برنده و در ۶بازی بازنده زمین مسابقه را ترک کرد.

-رئال در سال ۲۰۱۸ و در شرایط غیبت واران ۵بازی رابرد و در یک مسابقه شکست خورد.

-واران در ۲۴بازی برای رئال مجموعا ۱۲۶۷پاس به هم تیمی ها داد و با وجود بازی درخط دفاعی ۵شانس گلزنی  برای هم تیمی ها ایجاد کرد،واران ۱۱شوت روانه دروازه رقیبان نمود که ۲۷درصد آنها در چارچوب دروازه بود.این مدافع ۱۲تلاش برای گلزنی در کارنامه ثبت کرد و ۱۲۶ جدال بر سر توپ حاضر بود.۱دریبل و ۱۹ تکل موفق دیگر امار واران محسوب میشود.ثبت ۵۹ کار دفاعی موثر  درترکیب رئال از مهمترین وظایف این مدافع درترکیب تیمش محسوب می‌شود.

-واران درسال ۲۰۱۸ ودرلیگ قهرمانان اروپا ۵بار برنده و۲بار بازنده بازی را به پایان رساندو از طرفز در هر ۲ مسابقه ای که غایب بود رئال حریف خود را شکست داد.

-این مدافع فرانسوی در جام جهانی به طور کامل در همه بازیها حضور داشت ودر ۶۳۰ دقیقه ۱گل نیز وارد دروازه حریفان نمود و به همراه تیم ملی کشورش قهرمان جام جهانی شد.

۳ -آنتوئن گریزمن

-مهاجم تیم فوتبال اتلتیکومادرید در سال ۲۰۱۸ در ۲۹ مسابقه برای تیمش به میدان رفت ودر ۱۶بازی برنده و در ۴بازی بازنده شد.

-گریزمن فقط در ۱مسابقه حضور نداشت که این یک مسابقه هم با برد اتلتیکو مادرید همراه بود.

-گریزمن در ۲۹ مسابقه ۱۷گل زد،۶۷۰ پاس به هم تیمی ها داد،۲۱شانس گلزنی ایجاد کرد،۶پاس گل داد،۳۸شوت روانه دروازه حریفان کرد که ۶۰درصد آنها در چاچوب بود،۴۶تلاش برای گلزنی ازخود به ثبت رساند و ۹۷بار برسرتوپ بابازیکنان حریف جدال کردو ۱۹ دریبل و ۲۰تکل موفق در کارنامه خود ثبت کرد و ۴۷ بار در دفاع نقش موثر ایفا کرد.

-گریزمن درسال ۲۰۱۸در  ۹بازی درلیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا به میدان رفت که ۷بار برنده و ۲بار بازنده شد،او در اروپا در ۱ بازی غایب بود که اتلتیکو در آن حریف خود را شکست داد.

-درجام جهانی ۲۰۱۸ در مسابقه،۵۷۱ دقیقه در زمین حضور داشت و بازدن ۴گل و دادن ۲پاس گل نقش موثری در قهرمانی فرانسه در جام جهانی ایفا کرد.

۴-کیلیان ام باپه

ام باپه در سال ۲۰۱۸ در ۱۹ مسابقه در لیگ ترکیب پاریسن ژرمن حضور داشت که این تیم ۱۷ مسابقه را برد و در ۲مسابقه موفق به دریافت حداقل امتیاز شد و هرگز شکست نخورد.

-ام باپه در این سال در ۱۰ مسابقه غایب بود که پاریسن ژرمت در هر ۱۰ مسابقه رقبای خود در لیگ را شکست داد.

-در ۱۹ مسابقه موفق به زدن ۱۶گل و ثبت ۳۵۴ پاس شد،۳۳شانس گلزنی ایجاد کرد و ۳پاس گل داد،۵۴شوت روانه دروازه حریفان کرد که ۵۹ درصد آنها در چارچوب دروازه بود.۳۰ تلاش برای گلزنی،ثبت ۱۳۰ جدال بر سر توپ و ۱۶دریبل و ۲۴ تکل موفق وانجام ۵ کار دفاعی موثر دیگر امار این مهاجم محسوب می‌شوند.

-این مهاجم فرانسوی در هر ۶بازب اروپایی پاریسن ژرمن در سال ۲۰۱۸ به میدان رفت و به همراه تیمش در ۲مسابقه برنده و در ۳ مسابقه بازنده زمین مسابقه را ترک کرد.

-درجام جهانی ۲۰۱۸ در ۷مسابقه فرانسه مجموعا ۵۳۴ دقیقه بازی کرد و ۴گل زد و به همراه این تیم به مقام قهرمانی جام جهانی دست پیدا کرد.

 سوم دسامبر ۲۰۱۸ مشخص خواهد کرد که یکی از این ۴ستاره موفق به کسب توپ طلای ۲۰۱۸ می شوند یا این افتخار نصیب بازیکن دیگری می شود. آنچه مسلم است به دلیل عدم اعلام ۳نامزد نهایی ازسوی مجله فرانس فوتبال(برخلاف رویه مرسوم فیفا ،هر ۳۰ بازیکن منتخب،تا روز پایانی از شانس کسب توپ طلای ۲۰۱۸ برخوردار هستند.

۳ ۱  
آی اسپورت
2018-11-29 00:42:00
نظر دهید

۱ نظر
شبهای دلالی
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳
فوتبال آسیا، مضحک‌ترین در دنیا
فدراسیون فوتبال ما بهترین از مضحکترین
۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر