فهرست
به عشق مردم عاشق
به عشق مردم عاشق

به عشق مردم عاشق

آی اسپورت - در قبال هوادارانی که "وفاى به عهد" را خوب معنا کرده اند، چه باید کرد؟ آیا بى انصافى نیست اگر کم بگذاریم و کم بفروشیم و با تمام وجود، مبارزه نکنیم؟ حرف از مردمى است که طرفدارند و عاشقند و هوادارند؛ به سختى روزگار را مى گذرانند و به عشق خود، وفادارانه پایبندى نشان مى دهند! اینان، در راستاى هوادارى و قرارى که بین خود و تیمشان استوار کرده اند، از نان شب خود -اگر لازم شد- مى زنند تا امکانات لازم براى فراهم آوردن شرایط پیشرفت را، جور کنند! دستمزدهاى میلیاردى و مولتى میلیاردى را فراهم مى کنند!

چه بسیارند هوادارانى که تا به امروز، یک بار از نزدیک نتوانسته اند بازى تیم محبوبشان را تماشا کنند و از راه دور، وفا کنند و ملامت کشند! خوش باشند که شما را دوست دارند! هوادارانى که دست هاى دهنده اى دارند و در میانشان، از هر طیفى دیده مى شود! هم مردمان برخوردار و هم اکثریتى دلباخته که مسافر کشى، شغل اول یا دوم آنهاست! در دوردست ها، با کولبرى، به نان بخور و نمیرى مى سازند ولى سهم خود را در پرداخت حقوق هاى میلیاردى تأدیه مى کنند و از تیم خود، دست برنمى دارند! مردمى که کمیته استیناف هم آنان را شایسته دژ رفتارى هاى فینال جام حذفى مى داند؟!

در قبال اینان که "وفاى به عهد" را خوب معنا کرده اند، چه باید کرد؟ آیا بى انصافى نیست اگر کم بگذاریم و کم بفروشیم و با تمام وجود، مبارزه نکنیم؟

 

خبر ورزشی 

۲    
آی اسپورت
2019-07-20 08:59:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر