فهرست
عکس روز: مدل موی جدید پیام صادقیان!
عکس روز: مدل موی جدید پیام صادقیان!

عکس روز: مدل موی جدید پیام صادقیان!

آی اسپورت- پیام صادقیان روز گذشته جزو اولین بازیکنانی بود که در تمرین پرسپولیس حاضر شد و به نوعی معروف ترین بازیکنی بود که در اولین تمرین سرخ پوشان حاضر شد. 
در این تمرین البته صادقیان ظاهرش را نسبت به سال گذشته تغییر داده بود که سوژه ی هم تیمی هایش نیز شده بود. پیام با مدل موی جدیدش حسابی سوژه ی عکاسان شده بود، هر چند به نظر ما که اصلا زیبا نیست!

 \"مدل

\"مدل

  ۳۶  
آی اسپورت
2014-06-08 19:53:58
نظر دهید

۳۶ نظر
میم.کاف
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۳۹
اصلا ارزش خبری نداشت!
امین چلسی !
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۰۰
اوووووووووووووووق
شایان
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۰۶
چقدر بدبخت هستین که عکس از کله این بچه رو میذارید تو خبرگذاریتون!!!!!!!!!!!! واقعا در حد سایت شما نیست
aydin
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۱۱
yani pokha okhshisan
The Red Army
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۱۷
خوبه که حداقل از موهای پریشون رحمتی که بهتره
-
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۱۸
یه مشت درو دهاتی
-
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۱۸
یه مشت درو دهاتی
نوید چلسی
يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۲۳:۳۸
معتاد. قلیون کش
mohamad
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۰۶
اول نوشتن یاد بگیر بعد به بقیه بگو دهاتی
mohamad
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۰۶
اول نوشتن یاد بگیر بعد به بقیه بگو دهاتی
mohamad
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۰۷
اول نوشتن یاد بگیر بعد به بقیه بگو دهاتی
mohamad
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۰۷
اول نوشتن یاد بگیر بعد به بقیه بگو دهاتی
mohamad
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۰۸
اول نوشتن یاد بگیر بعد به بقیه بگو دهاتی
mohamad
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۰۹
اول نوشتن یاد بگیر بعد به بقیه بگو دهاتی
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۴
ول کنید این بنده ی خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۵
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۵
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۵
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۵
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۵
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
محمدرضا
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۵
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۹
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۹
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۹
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۹
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۱۹
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۲
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۳
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۳
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۳
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۳
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۳
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
mohammadreza
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۰:۲۳
ول کنید این بنده خدا رو.خوبه به شما بگن اقای راهبر لباسی که امروز شما پوشیدین زشته...جوونه دیگه زشتی و قشنگیه موهاش دیگه فک نکنم به من و شما ربطی داشته باشه!!!! لطف کن بچاپ.
-
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۴۷
حال بهمزن
مولایی چه میکنه این وسط , حتی رای های فیفا هم جلو این دلال رو نمیگره
ابول چلسی
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱
چه مسخره
حمزه
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳
چجخغثا
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر