فهرست
و ايرج قليچ كه رفت
و ايرج قليچ كه رفت

و ايرج قليچ كه رفت

آی اسپورت - خاك بر سر فوتبالى كه ايرج قيلچ خانى اش، در انزوا و در خلوت خانه اش، بى سروصدا و بى قيل و قال و بدون هياهو مى ميرد! خاك بر سر فوتبالى كه ايرجش را بجا نمى آورد و مقدرات خود را، به دست فارغ هاى غيرعاشق كه دغدغه پول دارند و ديگر هيچ، مى سپارد! خاك بر سر فوتبالى كه ايرجش را، ناصر ابراهيمى اش را، امير ابوطالبش را، قاسم پناهگرش را، امير حاج رضايى اش را، حسين لطفى اش را خانه نشين كرده است و پرويز ابوطلبش را به فراموشى سنگين واداشته است! خاك بر سر فوتبال كه براى همه چيز و همه كار و بى كيفيت ترين كارها هم پول دارد، هم عزم دارد و هم جرات حيف و ميل فراوان دارد، ولى براى ايرج قليچ، جلال چراغپور، محد توانايى، نايب رويين دل،محمد صلاحى، عارف سيدعليخانى،بهمن فروتن و ...، يك صندلى ندارد! براى راندن دانايان، بايد به جاهلان دور داد!

راز نكبت هاى پى در پى و دنباله دار فوتبال، نه بى سوادى است و نه هجوم مغول وار ناشى هاى نابلد! دليل اين همه دور افتادن از اصل خود، يك چيز ديگر است: از عشق خبرى نيست! از عاشقان خبرى نيست! از ايرج قليچ خانى، كسى يادى نكرده و نمى كند مگر مثل امروزى كه بانگى برآمد و فرياد بى صدايى برخاست كه معلم بى توقع فوتبال و مربى كاردان استعداد شناس و استعداد پرور، رفت!

ولى قبل از اين سفر ابدى كه زودش بود، گوشه هاى ديگرى از عشق مرد! چشمه هاى زلالى از عشق خشك شد! نه براى ايرج كه بر سر فوتبال ره گم كرده بايد اشك ريخت! فوتبالى كه كاشف قابليت هاى بزرگ نيست ديگر! يعنى از روزى كه ايرج ها را نديد كه همه بچه هاى پا به توپ فوتبال ايران را مى ديدند! فوتبالى كه با معلم هايش ميانه اى ندارد! فوتبالى كه با سازندگى، بيگانه شده است! فوتبالى كه ايرج ها را، به فراموشخانه فرستاد تا كمبودهاى آشكارش را با خريدن نابازيكنان همگانى درجه n، پر كند!

*ايرج قليچ خانى، از مردان مانا و از معلم هاى عاشق فوتبال ايران بود كه مظهر صداقت و پاكى رفتار و گفتار و كردار و كل زندگى بود! چه شب هايى كه تا صبح با او، با بهمن فروتن، با حميد شفاعى، با بهتاش فريبا، با اميرحسين فرخ مهر، با افشين بلاشى، با ساكت الهامى، بر سر يك پاس و يك شوت، بحث هاى ناتمام داشتيم! خدايش بيامرزد و خدايش، از سر تقصيرات آنها كه اين مردان را از فوتبال ايران دور مى كنند -و دور كرده اند- بگذرد!

۱۰    
آی اسپورت
2020-03-20 00:20:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر