فهرست
آرژانتینی های موذی در تمرین تیم ملی / بروید بیرون !
آرژانتینی های موذی در تمرین تیم ملی / بروید بیرون !

آرژانتینی های موذی در تمرین تیم ملی / بروید بیرون !

پژمان راهبر- سائوپائولو  / عکس ها : رضا سعیدی پور 

آی اسپورت – درست یک وجب مانده به زمین تمرین تیم ملی ، خبرنگاران از سروکول هم بالا می روند . حالا هر آدمی یک رسانه است و با دوربین موبایل همه چیز را مخابره می کند . خبرنگاران برزیلی که مامور ایران اند ، دیگر برایشان عادی شده که بعد هر تمرین راه بیرون را بگیرند و بروند در پرس سنتر و تند و تند گزارش شان را بفرستند روی خط .اما علت این سختگیری چیست ؟ حسینی مدیر روابط عمومی فدراسیون به قوانین فیفا و دستورات کارلوس کی روش استناد می کند و ظاهر امر هم چیزی جز این نیست . اینکه کارلوس کی روش دوست ندارد از تمرین ایران چیزی بیرون درزکند .

امروز سه  خبرنگار آرژانتینی هم به کمپ کورینتیانس آمده بودند که خیلی زود به دورتر هدایت شده اند اما یکی شان ، از رو نمی رود و هی می آید جلو . آدم احساس می کند جاسوسی ، چیزی است و می خواهد رازهای تکنیکی ایران را یکجا ببرد به اردوی آرژانتین و مثلا به مسی بگوید چطور بیگ زاده را دریبل بزند... اما نه ، کل موضوع این است که خبرنگارها آدم های کنکاشگر و فضولی هستند . بنابراین دومتر این طرف تر و گذشتن از خط قرمز ، اصلا حالشان را هم بهتر می کند ؛ اگر چه ته کار مجبور می شوند زیر نگاههای سنگین ایرانی ها راهشان را بگیرند و بروند ...خیر پیش!

\"00000.jpeg\"
     
آی اسپورت
2014-06-12 01:44:32
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر