فهرست
تمرین امروز تیم ملی در غیاب خبرنگاران؛ تاکتیکی و فشرده
تمرین امروز تیم ملی در غیاب خبرنگاران؛ تاکتیکی و فشرده

تمرین امروز تیم ملی در غیاب خبرنگاران؛ تاکتیکی و فشرده

آی اسپورت – کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران امروز برنامه تمرین را طوری چیده بود که همه بازیکنان راس ساعت 17 آمادهتماشای بازی برزیل مقابل کرواسی  باشند .

تمرین امروز تیم ملی شامل یک بدنسازی ساده و سپس بازی در زمین کوچک با دروازه های بزرگ بوده است . تمرینی با گل های بسیار که بیشتر به پرس و گردش سریع توپ اختصاص داشت . بازیکنان تیم ملی که در زیر دیوارهای بلند کمپ جواکین گراوا به تمرین مشغول بدند امروز دوباره لباس های سبز روز اول را بر تن داشتند .

هوای امروز سائوپائولو عالی است و تمرین جو پرنشاط و امیدوارکننده ای داشت .درتمرین امروز حتی یک خبرنگار حاضر نبود و سه خبرنگار ایرانی به دلیل مشکل همیشگی ( راننده !) دیرتر به محل تمرین رسیدند و اجاز پیدا نکردند فعالیت بازیکنان را تماشا کنند .

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی تنها یک ربع اول تمرین را باز می گذارد و بعد از آن هیچ روزنامه نگاری حق حضور در محوطه اطراف کمپ را ندارد . حراست کمپ کورینتیانس هم در این زمینه کاملا با کی روش هماهنگ است و حتی موجودات ریز هم اطراف تیم ملی آفتابی نمی شوند!

     
آی اسپورت
2014-06-13 01:19:32
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر