فهرست
دیکتاتوری سرسختانه کارلوس کی روش
دیکتاتوری سرسختانه کارلوس کی روش

دیکتاتوری سرسختانه کارلوس کی روش

ای اسپورت – کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ، مرد اول کمپ تمرینی تیم ملی است . او که این کمپ را از ادو بازیکن سابق تیم آرسنال و از مدیران کورینتیانس برای تیم ملی اجاره کرده است ، از او تضمین کافی برای اجرای نظرات خود گرفته است .

کی روش از ابتدای آغاز تمرین تیم ملی در این کمپ برای به هم نریختن تمرکز بازیکنان و البته درز نکردن اخبار تیم ملی ، محدودیت هاییی شدید برای عکاسان و خبرنگاران ایجاد کرده و آنها در هیچ کدام از تمرین ها نتوانسته اند بیش از 15 دقیقه کنار تمرین تیم ملی باشند .

خبرنگاران بعد از زمان مقرر توسط حفاظت کمپ جواکین گراوا به اتاق مجهزی راهنمایی می شوند و در این اتاق قفل می شود تا 2 بازیکن برای نشست مطبوعاتی به پرس سنتر کمپ بیایند .

این دستورالعمل با هماهنگی کامل نیروهای برزیلی که هیچ کدام هم انگلیسی نمی دانند موبه مو اجرا شده و نتیجه اش این که سکوت مطلق بر اردوی تیم ملی حکم فرماست .

     
آی اسپورت
2014-06-13 14:53:50
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر