فهرست
بکن بائر 90 روز از فعالیت های فوتبالی محروم شد
بکن بائر 90 روز از فعالیت های فوتبالی محروم شد

بکن بائر 90 روز از فعالیت های فوتبالی محروم شد

آی اسپورت - فیفا بکن بائر را به علت آنچه \" عدم همکاری با فیفا پیرامون پرونده ی میزبانی قطر در جام جهانی 2022 \" خوانده به مدت 90 روز از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرده است.

بکن بائر در همین مورد گفت: \" ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ بودم ﺑﻪ ﻫﻤﻪﯼ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻢ . ﻭﻟﯽ ﺳﺌﻮﺍﻝﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﺎﻣﻞ ﺑﻔﻬﻤﻢ . ‏»

ﺍﻭ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ \" ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ \" ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ : ‏« ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﻫﺶ من هم ﺭﺩ ﺷﺪ . ﻣﻦ نیز ﮔﻔﺘﻢ، ﺧﺐ . ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻡ .‏» 


محرومیت بکن بائر البته بیشتر حالت نمادین دارد چرا که او فعالیت رسمی خاصی در فوتبال ندارد.

قهرمان سابق جهان یکی از اعضای صاحب رای در کمیته اجرایی فیفا در دسامبر 2010 بود که در نهایت قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب گردید.

     
آی اسپورت
2014-06-15 12:15:46
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر