فهرست
تغییر شیوه بازی آرژانیتن به دستور مسی / سابه یا :نه این ایده من است!
تغییر شیوه بازی آرژانیتن به دستور مسی / سابه یا :نه این ایده من است!

تغییر شیوه بازی آرژانیتن به دستور مسی / سابه یا :نه این ایده من است!

آی اسپورت – مربیگری در آرژانیتن دردسر بزرگی است . همان طور که سابه یا سرمربی لبی سلسته گفت ؛ مردم این کشور از انتظار داشتن خسته نمی شوند . او که حالا به دلیل نمایش کسل کننده در بازی بوسنی زیر فشار مطبوعات قرار دارد ، در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد شکل بازی تیمش را به 4-3-3 تغییر می دهد و این شویه همیشگی او در این جام خواهد بود اگرچه در طول بازی ممکن است تغیییراتی در نحوه بازی و آرایش تیمی اش بدهد .

اما سابه یا با اعلام تغییر ترکیب حالا مورد انتقادهای جدیدی است . او اشکارا در مصاحبه مطبوعاتی زیر فشار این انتقاد قرار داشت که لیونل مسی برای او تعیین تکلیف می کند و انتقاد او بعد از  بازی بوسنی بوده که همه چیز را به هم ریخته است . اما سابه یا  به خبرنگاران آرژآنیتینی تاکید کرد که او خودش در این زمینه تصمیم گرفته است و اگرچه حرفهای مسی را شنیده اما در نهایت اوست که برای همه چیز تصمیم می گیرد .

روزنامه نگاران آرژآنتینی منتظرند تا نمایش فردا . اگر آرژانتین با نتیجه خوبی بر ایران غلبه نکند آقای سرمربی باید انتقاد بیشتری را متحمل شود.

     
آی اسپورت
2014-06-20 20:51:02
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر