فهرست
مهدی کیانی :تراکتور فقط مذاکره می کند / اینجا از پول خبری نیست
مهدی کیانی :تراکتور فقط مذاکره می کند / اینجا از پول خبری نیست

مهدی کیانی :تراکتور فقط مذاکره می کند / اینجا از پول خبری نیست

 آی اسپورت- مهدی کیانی اولین بازیکنی بود که با تراکتوری ها تمدید کرد ولی از شرایط موجود راضی نیست و می گوید که اگر بازیکن خوبی جذب نشود برای همه بد خواهد شد

کیانی در گفتگوی اینترنتی با خبرنگار ای اسپورت در مورد شرایط اردوی ترکیه اظهار داشت : اردوی خوبی هست و روزی دو نوبت تمرین پرفشار داریم و رفته رفته بازیکنان به هماهنگی می رسند ولی واقعیت این است که با شرایط موجود امید زیادی برای موفقیت تیم نیست و مسئولان تیم باید هر چه سریعتر به فکر بازیکن بزرگ باشند.

مهدی کیانی در مورد احتمالات ورودی جدید می گوید : والله نمی دانم مسئولان چه کار می کنند و من پیگیر که می شوم می گویند فلان بازیکن و فلان بازیکن پای مذاکره است ولی نمی دانم این مذاکرات چرا بایانی نداره و خروجی ان مشخص نیست.

کیانی در مورد ارتباط این مذاکرات با بی پولی باشگاه را مرتبط دانسته و می گوید : خوب وقتی بازیکنان بزرگ پای مذاکره مینشینند یعنی برای باری کردن در تراکتور مشکلی ندارند و می خواهند که تراکتوری شوند و باید مدیر عامل نیز پول داشته باشد تا با ٢٠٠ تومن بالا پائین کردن قرارداد را امضا کنند ولی نه از پول خبری هست و نه از امکانات 

  ۲۲  
آی اسپورت
2014-07-11 19:16:06
نظر دهید
۲۲ نظر
آراز ساوه
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۰
یاشاسین کاپیتان کیانی. فقط تراختور.
zanjanli
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۷
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjanli
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۷
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۸
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
zanjan
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۵۹
بله درستهنظمی هیچ جا جز تراختور که همه مسولینش تحمیلی هستند جا ندارد و کلا اعتبار و اقتدار تراختور را لکه دار کرد شما هرچه میگویید درسته نه شما ما خودمان میدانیم پروژه نظمی تا نابودی تراختور ادامه داره
Azar
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۰:۳۲
آقا مهدی با غیرت از شما بعید که تو این شرایط اطلاعات باشگاه رو در اختیار رقیبان تیم و بد خواهان ءذربایجان بزاری.یا قرارداد نمیبستی حالا که بستی حرفه ای عمل کن و مثل بقیه بازیکنا تمرینت رو بکن.ممنون که خودت رو خدمتگذار تیم آذربایجان میدونی.
-
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۰:۴۶
وضع تراختور دردناکه
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر